Topbanner

Nyhed

God jul 2016

Alle kompagniets medlemmer og familie, ønskes en rigtig glædelig jul og et fantastisk godt nytår.

20-12-2016
​Nu er året ved at være gået og det er tid til julehygge med familie og venner.  Det nu der skal samles energi til det nye år.

Vi kan med god samvittighed kigge tilbage på det gamle år, og være stolte af hvad vi har nået. Det går den rigtige vej for kompagniet. Vi har dog måtte sige farvel til nogle, men også velkommen til mange og afligevel er vi det bedste politikompagni i distriktet. Det må vi godt være stolte af. Politiet roser vores indsats og er glade for samarbejdet. Det  betyder dog ikke, vi bare kan læne os tilbage og hvile på laurbærbladene. Vi skal forsætte i den gode ånd og hele tiden holde vores kompentencer ved lige. Selv om vi er et politikompagni må vi ikke glemme vores militære færdigheder. Vi har vist i året at vi også kan dette, men vi vil afligevel i 2017 skrue lidt op for den militære del.

Verden er et spændende sted og forandre sig utrolig hurtigt. Dem der før var venner er nu fjender og omvendt. Det er derfor vigtig, at vi er klar til hurtig at kunne reagerer når det bliver nødvendigt. Ingen ved hvad fremtiden bringer, men kigger vi ud i verden, kan vi se at det går stærkt. Nogle af dem, vi med åbne arme og et godt hjerte har taget imod, for at give et ny start, kan vise sig at havde en anden dagsorden. Dette må vi ikke vende det blinde øje til. Derfor skal vi hele tiden være omstillings parate og klar til at imødekomme eventuelle trusler mod vores samfund. Det gør vi ved hele tiden, at ha fokus på vores militære færdigheder. Det betyder at der skal mødes op til delingsmøderne, skydebanedagene og ved siden af dette selvfølgelig vedligeholde sin førstehjælp. Uddannelse giver sikkerhed for den enkle soldat, enheden og vores samarbejdspartnere.

Vi har alle sammen selv sagt ja til at være medlem af hjemmeværnet. Dette fordi vi alle sammen, på den ene eller anden måde tror på vores samfund, og derfor vil være med til at forsvare det. Det kræver som nævnt tidligere, at vi har fokus på vores færdigheder. Men færdigheder alene gør det ikke, vi er også nødt til at holde os i nogenlunde god fysisk form.
Det kan derfor godt anbefales, at hente forsvarers applikation "Træn med forsvaret" det er et godt værktøj til at få styr på formen.

Vi skal være klar til kamp når det gælder, derfor vil vi i 2017 havde fokus på følgende, med forbehold for tilpasning til chefen ønsker jf. kommende chefdirektiv.
  • Skydning
  • Bykamp (1&2)
  • Enkelmandsfærdigheder
  • Formationer
  • Radioprocedurer
  • Førstehjælp
  • Indsats og katastrofe psykologi (Studiekreds Feb)
  • Vagtuddannelse til beredsskabsstyrken

Vi skal deltage i POFUNK, vores egen Grøn PO og HDSLF skydeperioden så vi går et rigtig spændende år i møde.

Men nu skal I alle sammen bruge energien på familie og venner og lade julefreden sænke sig.

Tak for et godt hjemmeværns år og lad os kigge fremad. Der er ingen grund til at bruge mere tid end højst nødvendigt på at kigge tilbage, den vej skal vi ikke afligevel, da vi har været der. Nu kigger vi fremad til gavn for kompagniet, HDSLF og Danmark.

Tusind tak til alle jer der har gjort det muligt at løse alle vores opgaver og ikke mindst tusind tak til jer, der har valgt at deltage i kontrollen af vores grænse.

Glædelig jul og rigtig godt nytår allesammen og på gensyn i det nye år.

DF DipoHjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224