Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Horsens kom godt fra start i 2017

Med en samarbejdsøvelse mellem Andromeda, trailerbaseret gummibåd, kommandokøretøj, politiet og ESK 722 HELO blev det en god opstart på året.

24-01-2017
                                                                ​Rapport

for

almindelig hjælp til politiet

 og

samarbejdsøvelse med trailerbaseret gummibåd

Fredag d. 20. - lørdag d. 21. januar 2017

 

Deltager i trailerbaseret gummibåd:

 

Kennet M Rasmussen

Henrik V. Døssing

Louise Bjørn Hansen

Kenneth Halberg Hansen

Paw U.S. Madsen

Rasmus Svane Mortensen

 

Deltagere på Andromeda

 

Carsten Blicher Terkelsen

Torben Fründ

Thomas B. Salling

Martin H. Thagaard

Jimmi Pedersen

Anne C. K. Petersen

Claus V. Thusgaard

Kåre Andresen

Tommy D. Lorentsen

Flemming Kongsholm

Henry S. Larsen

Kurt Ove Damgaard

 

Endvidere deltog  2 politifolk fra Sydøstjyllands politi

 

Oprindeligt, var der lagt op til, at vi skulle sejle med 2 fartøjer, men da de fartøjer, som lå inden for en rimelig radius, var engageret på anden vis, besluttede vi at lave en SAR øvelse mellem fartøjet og den trailerbaserede gummibåd og kommandokøretøjet.

Endvidere var det aftalt, at vi skulle yde almindelig hjælp til politiet i forbindelse med en kontrolsejlads i Lillebælt.

For at lave en øvelses- og uddannelsesmæssig spændende afslutning, blev det aftalt med SAR ESK 722, at de skulle hoiste 2 personer fra henholdsvis GB 013 og GB 043, og efterfølgende sætte dem ned på MHV 804 Andromeda.

 

Fredag:

Andromeda afgik planmæssigt fra Juelsminde kl. ca. 19:00 (Tommy lavede havnemanøvre, hvilket forløb uden ”alvorlige havarier” - faktisk lige efter bogen) og undervejs til Fredericia blev der - ud over træning af nye navigatører - lavet klargøring og kontrol af gummibåd samt, kontrol af kranwire og kranen, opstart af mobil brandpumpe og lavet forskellige sømandsmæssig tiltag.

For a få det hele til at gå op i en højere enhed - med hensyn til underbringning ombord, blev det aftalt, at den trailerbaserede gummibådsgruppe (samt Torben - p.g.a. arbejde)  første skulle støde til os i Fredericia lørdag kl. 07:00, ligesom de to politifolk.

 

Turen til Fredericia forløb i fantastisk flot vejr med en stjernehimmel så spektakulær, som man sjælden ser.

Vel ankommet blev der serveret natbusser i form af pølser m.m.

Da en enkelt person i besætningen (jeg nævner ingen navne, men jeg ved hvor han bor) åbenbart havde mistet tiltroen til, at undertegnede kunne købe tilstrækkeligt med pølser, (der var en ubetydelig ”smutter” for et år siden), havde vedkommende medbragt en større mængde pølser for egen regning, hvilket betød, at selv om vi spiste rigtig mange pølser fredag aften, så fik vi røde pølser til - både morgenmad og middagsmad, så nu var der personer, der syntes, at vi fik for mange pølser!!!

 

Efter natbusserne benyttede Claus og Thomas lejligheden til at lave en opgave vedr. radaren, som de skulle aflevere på NAV2.

 

Omkring kl. 24:00 var alle på køjen.

 

Lørdag:

Lørdag morgen skaffede vi i 2 hold. Besætningen på Andromeda fra kl. 06:30 til 07:00 og politiet og gummibådsbesætningen kl. 07:00 - 07:30.

Vi må konstatere, at 20 mand er lige i overkanten af hvad der kan bespises ombord. Men det forløb uden tumulter.

Her skal nævnes, at Kurt gjorde en fantastisk indsats.

 

Kl 08:00 afgik politiet i Andromedas gummibåd, og den trailerbaserede gummibåd blev ligeledes søsat.

 

Jeg havde i forvejen lavet en aftale med FARF Ralf Meister HVF 135 Kolding, som alligevel skulle sejle SURVEX den pågældende weekend, at han udlagde SAR objekter i form af PIVér (person in water). Objekterne var tidligere blevet hentet hos MHV i Århus og leveret på MHV 812 Hercules af Anders fra HVF 135 Kolding.

 

Andromeda og TBGB 043 fik nu udleveret datum på de forskellige objekter, og der blev lavet søgemønstre .  Object (Blå redningsvest) blev fundet forholdsvis hurtigt af TGBG 043 meget tæt på en af bropillerne på den gamle Lillebæltsbro. Da de havde problemer med at bjærge den, blev det besluttet, at Andromeda senere skulle forsøge. Vi fortsatte nu eftersøgningen af de to andre objekter (Orange redningsveste). Midt på formiddagen fandt Andromeda et af objekter meget tæt på den sydlige del af Fænø Kalv. Det blev bjærget uden problemer.

 

Andromeda gik nu mod det sidste datum for det tredje objekt. Beregningerne viste, at det kunne ligge både øst og vest for tangen ved Gamborg fjord. Da det mest sandsynlige område var vest for tangen, blev der lavet et søgemønster i det område. Andromeda startede systematisk at gennemsejle område, en del forstyrret af tågebanker, der i periode rullede ind over området og nedsatte sigtbareden til ca. 100 meter.

TGBG 043, som var blevet noget forsinket af den genstridige PIV med blå redningsvest, ankom nu kl ca. 11:00 til området.

Nu var vi imidlertid ved at løbe tør for tid, og måtte bede Ralf om den eksakte position på den tredje PIV.

Det viste sig, at den lå inde i Gamborg fjord, et område vi selvsagt ville havde afsøgt - bl.a. med TGBG 043 hvis ikke den var blevet forsinket og hvis tiden havde tilladt det.

Nu var det jo heldigvis kun en øvelse, men en øvelse, som gav rigtig god læring, både for navigatørerne  Claus og Thomas - fint guidet af Torben - og TGBG 043 og personellet i kommandokøretøjet, med hvem vi havde en god kommunikation.

 

I mellemtiden havde MHV GB 013 med Tommy, Kåre og politiet gennemført adskillige kontroller af havjægere m.m.

 

Kl. 11:45 anløb vi Svolvsyrekajen i Fredericia, hvor først hold startede skafning.  Kl. 12:30 var anden hold færdig med skafningen, og politiet fortsatte kontrolsejladsen med MHV GB 013 sammen med Thomas og Jimmi - nu i Båring vig.

 

Der var aftalt med SAR ESK 722, at hoistøvelsen skulle forgå i Båring vig kl. 14:00. MHVGB 013 returnerede til Andromeda kl. 13:45, hvor politiet forlod øvelsen.

Derefter afgik TGBG 043, MHVGB 013 og Andromeda mod Båring Vig - klar til hoist øvelsen.

 

Der blev hoistet to personer fra hver gummibåd, det var Paw, Kennet M., Flemming og Jimmi.

 

Der er ingen tvivl om, at det er en noget større udfordring for heloen at hoiste fra en gummåd, da den jo bliver flyttet rund på grund af den vind heloen laver, samtidig er det også en udfordring for personellet i gummibåden, da de jo befinder sig i centrum af en storm, hvor vandet pisker ind over. Men med vanlig professionalisme lykkedes øvelse til alles tilfredshed, og gummibåds besætningerne fik da også stor ros fra heloen, for deres evne til at hold kurs og fart under hel operationen, på trods af det store vindpres.

Efter at de fire personer var blevet afleveret på Andromeda, tog vi gummibåden op, og TGBG 043 afgik til Fredericia for optagning og hjemtransport.

 

Undervej hjem blev fartøjet rengjort, så vi var klar til hjemtransport ved ankomst Juelsminde. Der blev dog også gjort plads til et par bjærgemærsøvelser.

Havnemanøvren i Juelsminde blev lavet af Tommy, som klarede manøvren fint - uden ”alvorlige havarier”.

 

Der er heldigvis altid noget som man kan gøre bedre, og således også i det her tilfælde, Der kom ved debriefingen og efterfølgende et par rigtig gode forslag til, hvordan man kan gøre en sådan SAR øvelse endnu mere realistisk. Det arbejder vi så på.

Alle gav udtryk for, at de havde haft en rigtig god oplevelse, og at der var al mulig grund til at gentage en sådan aktivitet.

 

Hvad angår politiet resultat af deres kontrolsejlads:

Der blev standset 5 pramme med i alt 9 jægere, 2 kuttere med i alt 20 jægere. Ingen sager.

Derudover standsede de 5 øvrige fartøjer, som blev kontrolleret for veste mv. Heller ingen sager.

Efterfølgende udtrykte de stor tilfredshed med resultatet og samarbejdet med besætningen.

 

 

Konklusion:

Plusser:

En komprimeret øvelse, hvor alle - uanset opgaver og niveau - var aktiveret fra de kom til de var hjemme.

Alt hvad der i det foregående er beskrevet blev nået inden for 23 timer fratrukket 5½ times søvn.

Det må siges at være maximal udnyttelse af ressourcerne.

God læring for navigatører, OGF, KOMGAST, MOPA, KRANFØRER, HOVM og DÆKSGASTER.

De korte weekendtogter er hos os i HVF 132 Horsens populære, da det gør det muligt for de deltagende, at være sammen med deres respektive familier både lørdag aften og søndag. Familien føler ikke, at hele weekenden er optaget af Marinehjemmeværnet, hvilket gør det letter at få folk med.

 

Minusser:

Tidsmæssige problemer med brændstofforsyning til GB, da der rådes over et begrænset antal Jerry Cans.

På en øvelse som denne her, bliver der i to gummibåde sejlet tæt på 200 sm, hvilket giver en udfordring på brændstofområdet.

 

Mange personer til skafning, når der kun er et fartøj til rådighed, det kan dog løses.

 

Afslutningsvis vil jeg gerne udtrykke min store tilfredshed med den måde, alle har deltaget i aktiviteterne.

Endvidere en stor tak til Ralf Meister for udlægning af SAR objekter, en tak til politiet og  SAR ESK 722 for et behageligt samarbejde.

 

Jeg glæder mig allerede til d. 24. februar, hvor vi sejler med 2 fartøjer. Her er det Torben, som er FARF på Andromeda og Jan Andreasen fra HVF 135 Kolding på Hercules, Vi supplere med besætning på Hercules, det skal nok blive godt.

 

Med venlig hilsen

 

Terkel​

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224