Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Ansøgning til HJV

Ansøgning om og optagelse som frivillig i hjemmeværnet 
 
Lov om hjemmeværnet § 7.

Som frivillig i hjemmeværnet kan optages mænd og kvinder, som er fyldt 18 år, og som
·         har dansk indfødsret,
·         er egnede til tjeneste i hjemmeværnet
·         er bosiddende her i landet,
·         har arbejdsplads eller fast bopæl inden for den hjemmeværnsenheds område, i hvilken de søger optagelse, og som
·         er værdige til den agtelse og tillid som tjenesten forudsætter.
Forsvarsministeren kan tillade, at en person, der ikke har dansk indfødsret eller ikke er bosiddende her i landet, optages som frivillig i hjemmeværnet, når særlige omstændigheder taler derfor og det ikke strider mod overenskomst med fremmed stat.
 
Optagelse i hjemmeværnet sker via den lokale hjemmeværnsenhed:
·         Hjemmeværnskompagni
·         Marinehjemmeværnsflotille
·         Flyverhjemmeværnseskadrille
·         Virksomhedskompagni
Efter en orienteringssamtale udfyldes en ansøgning om optagelse.

Ansøgningen behandles herefter af Hjemmeværnskommandoen og Hjemmeværnets Distriktsudvalg, som træffer afgørelse om optagelse af frivillige i hjemmeværnet.

Det er ikke en forudsætning for optagelse i hjemmeværnet, at man har aftjent værnepligt.

Du er meget velkommen til at søge om optagelse i Hjemmeværnet. Herunder kan du se lidt om, hvad vi kan tilbyde – og hvordan optagelsen foregår.

Hvad skal du gøre?
Første skridt er at tage kontakt til os – se mere på kontakt-siden. Her kan du bede om at få tilsendt materiale, ligesom du kan komme til et møde.
 
Hvad er Hjemmeværnet?
Hjemmeværnet er en frivillig folkelig bevægelse der selvstændigt og i samarbejde med hæren, søværnet og flyvevåbnet løser militære opgaver samt i øvrigt yder støtte til det civile samfund.
 
Det koster ikke noget at blive medlem og det er ikke nødvendigt at have en militær baggrund. Det vigtigste er en positiv indstilling til forsvaret og viljen til at gøre en indsats. Hjemmeværnet sikrer gennem uddannelse, at de pålagte opgaver kan løses.
 
De over 50.000 medlemmer repræsenterer et bredt udsnit af den danske befolkning. Heraf er 2000 infanterister aktive i Hjemmeværnets Indsats Styrke.
 
Opgaver
Overordnet skal Hjemmeværnet i fredstid:
·         Forberede de krise- og krigsmæssige opgaver
·         Hjælpe ved større civile arrangementer, f.eks. sportsbegivenheder og kulturelle aktiviteter
·         Hjælpe ved ulykker, katastrofer, eftersøgninger m.m.
·         Bidrage til at styrke befolkningens forsvarsvilje
og i krise eller i krig desuden:
·         Deltage i løsningen af forsvarets opgaver i samarbejde med de operative kommandoer.
Opgaverne løses til støtte for og i samarbejde med militære / civile myndigheder og organisationer.
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring