Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Indtast en titel

Du er meget velkommen til at søge om optagelse i Hjemmeværnet. Herunder kan du se lidt om, hvad vi kan tilbyde – og hvordan optagelsen foregår.

Hvad kan vi tilbyde dig i vores lokale kompagni?
·         Indholdsrig uddannelse
·         God fysisk form
·         Det nyeste "grej"
Hvad skal du gøre?
Første skridt er at tage kontakt til os – se mere på kontakt siden. Her kan du bede om at få tilsendt materiale, ligesom du kan komme til et møde.
 
Hvad er Hjemmeværnet?
Hjemmeværnet er en frivillig folkelig bevægelse der selvstændigt og i samarbejde med hæren, søværnet og flyvevåbnet løser militære opgaver samt i øvrigt yder støtte til det civile samfund.
 
Det koster ikke noget at blive medlem og det er ikke nødvendigt at have en militær baggrund. Det vigtigste er en positiv indstilling til forsvaret og viljen til at gøre en indsats. Hjemmeværnet sikrer gennem uddannelse, at de pålagte opgaver kan løses.
 
De over 50.000 medlemmer repræsenterer et bredt udsnit af den danske befolkning. Heraf er 2000 infanterister aktive i Hjemmeværnets Indsats Styrke.
 
Opgaver
Overordnet skal Hjemmeværnet i fredstid:
·         Forberede de krise- og krigsmæssige opgaver
·         Hjælpe ved større civile arrangementer, f.eks. sportsbegivenheder og kulturelle aktiviteter
·         Hjælpe ved ulykker, katastrofer, eftersøgninger m.m.
·         Bidrage til at styrke befolkningens forsvarsvilje
og i krise eller i krig desuden:
·         Deltage i løsningen af forsvarets opgaver i samarbejde med de operative kommandoer
Opgaverne løses til støtte for og i samarbejde med militære / civile myndigheder og organisationer.
For at komme tilbage til forsiden: Klik her
Hjemmeværnets mission og vision
"Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov."

"Vi vil være en troværdig partner for alle, der deltager i forsvaret og beskyttelsen af Danmark. 

Vi vil samle de, der vil deltage i forsvaret og beskyttelsen af Danmark og basere vores virksomhed på det frivillige engagement.".

Opgaver
Hjemmeværnet kan med timers varsel stille tusindvis af velorganiserede, veluddannede og veludrustede frivillige til at løse visse militære, miljø, politi, og redningsmæssige opgaver til støtte for Totalforsvaret, herunder antiterrorberedskabet.

Fakta
Hjemmeværnet er den eneste organisation i Danmark som kan stille med landets største antal frivillige til rådighed for Danmark oven i købet er de alle er veluddannede soldater under kommando hvilket kan være vigtig da tidsfaktoren ofte afgørende. 

Hjemmeværnet er hurtig fremme fordi vi er overalt - altid. Hjemmeværnet er for Dig og Danmark.

Hjemmeværnet råder yderligere over moderne udstyr som er med til at effektivisere indsatsen som Hjemmeværnet leverer til det danske samfund.

Kendetegn
Hjemmeværnets kendetegn er, at vi er en militær organisation med frivillige medlemmer, der er veluddannet i det militærer håndværk, som udgør fundamentet for de kapaciteter, som Hjemmeværnet leverer mod henholdsvis: Konventionelle og ukonventionelle trusler mod Kongeriget Danmark. 

Yderligere er Hjemmeværnet kendetegnet ved vores reaktionstid, idet Hjemmeværnet er den eneste organisation i Kongeriget Danmark, som med timers varsel kan stille sine medlemmer mange tusinder af frivillige, veluddannede, velorganiserede og veludrustede soldater til rådighed for Forsvaret: Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt Totalforsvaret: Politiet, Forsvaret og Beredskabsstyrelsen.

Forandring
Hjemmeværnet har ændret sig

Hjemmeværnet har i de sidst år gennemført besparelser og slanket sin organisation. Hjemmeværnet udgør i dag et velegnet fundament for en moderne, fleksibel og decentral beskyttelse af landet i samarbejde med andre dele af total forsvaret
Meld dig til Hjemmeværnet og bliv Soldat.
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring