Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Afslutningsparade på Flådestation Frederikshavn

Feltøvelse 2015

Hjemmeværnskompagni Frederikshavn deltog i Hjemmeværnsdistrikt Nordjyllands store feltøvelse i Frederikshavn. Der deltog ca. 400 soldater.

29-09-2015

Tekst: Hans Kurt Toft Christensen

Foto: INFO elementet.

Lørdag d. 26. september var dagen, hvor alle Hjemmeværns folk skulle af huse. Hjemmeværnsdistrikt Nordjylland og dens frivillige stab havde igennem længere tid arbejdet med øvelsen, som i år havde udgangspunkt på Flådestation Frederikshavn og omkring liggende depoter.
Hjemmeværnskompagni Frederikshavn skulle danne ledelse af A-kompagniet som bestod af kompagnierne fra Frederikshavn med 31 deltagere, Skagen med 13 deltagere, Læsø med 4 deltagere, Sindal-Hirtshals med 17 deltagere, Hjørring med 7 deltagere, Børglum-Hvetbo med 3 deltagere og Politikompagni Himmerland med 11 deltagere, i alt 86. Derudover var der et samarbejde med Hjemmeværnsflotille 116 og Hjemmeværnsflotille 115.
Kompagnichef Mark Højer Jensen har lagt mange timer, ca. 40, i forberedelserne til øvelsen, da det er kompagniets skarpe opgave vi her skulle træne. Der var lavet befalinger og kort. Der var afholdt møder om øvelsen, øvelser på Flådestationen og tirsdagen før øvelsen var der indkaldt til befalingsudgivelse på Flådestation Frederikshavn.
På øvelsesdagen mødte de forskellige kompagnier op, på deres respektive domiciler, hvor der blev gjort mandtal og materiel læsset på biler, og derefter transport til Frederikshavn. Ved ankomst blev man opdelt i delinger og man gik i gang med at oprette sin bevogtningsopgave i de respektive ansvars områder.
Ca. kl. 11.00 var alle klar, klar til bevogtning med en masse momenter. Dette skete desværre ikke, og det blev en lang dag. Ud over et par enkelte momenter som kom fra egen kommando central, skete der ikke noget før kl. 15.45, da fjenden angreb Flådestationen. Efter en hård ildkamp, blev fjenden igen presset ud af Flådestationen, og øvelsen blev stoppet kl. 16.00.
Nu skulle der så ryddes op og pakkes sammen og kl. 17.30 var der en fælles parade. Her takkede Oberstløjtnant Jan Johansen for den store deltagelse på øvelsen. Efter paraden var der aftensmad i cafeteriet, transport til Hjemmeværnsgården og oprydning. Øvelse slut.
Kompagniet har, som nævnt tidligere, gjort et stort arbejde for at gøre sig klar, og at få kompagniets folk med på øvelsen. 31 fremmødte soldater fra eget kompagni er meget flot, og kompagniet vil gerne takke for den store opbakning.
Trods den lidt negative oplevelse, skal vi huske at Flådestation Frederikshavn er vores primære opgave i en skarp situation, og den skal øves med jævne mellemrum. Kompagniet håber derfor på ligeså stor opbakning næste gang der skal øves på Flådestationen.
Det positive er, som nævnt tidligere, de mange fremmødte fra kompagniet. Kompagniet fik afprøvet sin parathed og sine kompetencer på mange områder. Forsyningen, signalfolkene, delingerne viste igen at de kan, når vi skal. Vi fik øvet kommando forplantning, oprettelse og nedbrydelse af kommandocentral, QRF (Quick Reaction Force), gruppen/delingens march i dråber og tålmodighed.
Trods den lange ventetid, var der smil på læberne, når vi kom ud til folkene. Dejligt at møde vores positive og glade soldater.

 

 

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring