Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Mindelunden, markering af de faldne modstandsfolks indsats. Foto: Nikolaj Grøn

Markering af 9. April i en Corona-tid

Den 9. April har altid haft en særlig betydning for soldaterne i Hjemmeværnet og øvrige dele af Forsvaret - "Aldrig mere 9. april" siger vi stadigvæk. Men den 9. april er også datoen hvor SSR kan markere 61-årsdagen for enhedens ophav.

09-04-2020
​​​​​
Af SSR

Den 9. April har altid haft en særlig betydning for soldaterne i Hjemmeværnet og øvrige dele af Forsvaret - "Aldrig mere 9. april" siger vi stadigvæk, og mener dermed at det aldrig må komme til en gentagelse af situationen, hvor Danmark blev taget på sengen og var forsvarsløs overfor et væbnet angreb. Men den 9. april er også datoen hvor SSR kan markere 61-årsdagen for enhedens ophav.

I denne tid med Corona-virus er Hjemmeværnet bl.a. indsat ved grænsen og i call-centre, der på hver sin måde er med til at beskytte samfundet og borgerne mod effekten af virus og misinformation. Igen støtter frivillige soldater fra Hjemmeværnet med støtte til løsning af Politiets og Forsvarets opgaver. 

Den dag for 80 år siden, den 9. april 1940, blev kun ganske få soldater indsat imod angrebet på Danmark, og flere døde den dag i en kort, men heroisk kamp mod overmagten. I krigens sidste år intensiveredes modstandskampen, og nåede et omfang, der gjorde at den tyske besættelsesmagt ikke længere kunne sove roligt om natten. Udrustet med våben, sprængstof og i radiokontakt med London, banede modstandsbevægelsen vejen for eftertidens hjemmeværn. I de seneste år har film som "9. april", ”Flammen og Citronen” og ”Hvidstensgruppen” mindet os om dem, der gav deres liv i forsvaret af Danmark. Fem år efter besættelsen af Danmark, natten til den 9. april 1945, omkommer major Anders Lassen under en patrulje ved Commachio i Italien, og blev posthumt tildelt Victoria-korset. Den dag i dag står Anders Lassen fortsat som et forbillede for både danske og engelske specialoperationsstyrker.

Ud af modstandsbevægelsen voksede Hjemmeværnet, og i 1949 blev det lovforankrede hjemmeværn oprettet. Og i år 2019 kunne Hjemmeværnet fejre sin 70 års fødselsdag. 70 år for fred og frihed under mottoet: "Aldrig mere en 9. april". 

I hjemmeværnets ungdom, i 1950'erne, opstod hjemmeværnets kamppatruljer ved de lokale Hærhjemmeværnsdistrikter. Ved Hærhjemmeværnsregionerne påbegyndtes opstillingen af Specielle Efterretningspatruljer (SEP) med det formål at gennemføre fjernopklaring bag fjendens linjer for Forsvaret, skulle landet igen blive mål for en militær invasion – denne gang fra Warszawa pagten. 

Hilsen til alle tjenestegørende i enheden siden 9. april 1959. 
For Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR) har datoen 9. april også en anden betydning: SSR fik sit nye navn 1/1-2007; tidligere hed enheden Patruljekompagniet ved Hærens Operative Kommando (PTRKMP HOK) og før dette Patruljekompagniet ved Østre Landkommando (PTRKMP ELK). Men enheden udspringer netop af de navnkundige "SEP" - Specielle Efterretningspatruljer - hvis officielle fødselsdag regnes som 9. april 1959, datoen hvor enheden første gang omtales i et Forsvarskommando-direktiv. SEP blev officielt nedlagt i 1994, og blev i Øst omdannet til Patruljekompagniet ved Østre Landkommando (PTRKMP ELK), som et af to fjernopklaringskompagnier opstillet til Hæren. I Vest disponerede Hæren over Danske Divisions Patruljekompagni indtil dets nedlæggelse. I dag er SSR hjemmeværnets nationale specialenhed indenfor rekognoscering, og enheden bidrager løbende til løsningen af Hjemmeværnets og Forsvarets opgaver, også internationalt. 

Den 9. april er således også en positiv mærkedag for SSR, og vi kan markere 61-årsdagen for enhedens ophav, om end det grundet Corona-nedlukningen af Hjemmeværnet og Forsvaret bliver en decentral og individuel markering.
 
Sidste år (2019) markerede enheden 60 årsjubilæet med deltagelse af Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly, Vicechefen for Specialoperationskommandoen (SOMOK) oberst Poul Ebstrup, Chefen for Landsdelsregion Øst, oberst Lennie Fredskov og chefen for Frømmandskorpset, kommandørkaptajn Jens Bach og næstkommanderende ved Jægerkorpset og øvrige samarbejdspartnere. Samtidig med festligholdelsen var et træningsteam fra Frømandskorpset og SSR i Mali for at uddanne FORSAT, en antiterrorenhed fra den malinesiske Nationalgarde.  

Årsdagen er en anledning til at takke alle, der gennem tiden har gjort tjeneste i enheden siden 9. april 1959. Samtidig mindes vi dem, der ikke er iblandt os længere og dem, der faldt for Danmark: Æret være deres minde! 

Læs mere her: 

Hjemmeværnskommandoen: Markering af 60 års jubilæet SEP 1959-2019 SSR: 
https://www.hjv.dk/oe/HVKSSR/nyheder/Sider/Chef-HJV-en-speciel-dag-for-en-speciel-enhed-SSR.aspx 


Artikel om SSR historie og kapaciteter bragt i magasinet Kentauer, 2018: 


​Hjemmeværnskommandoens artikel om historien om SEP til SSR: 


Markering af 50 års jubilæet (2009) med hilsen fra bl.a. Forsvarschefen:

Hvis du vil vide mere

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224