Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Ny ledelsesuddannelse vil dygtiggøre Hjemmeværnets ledere!

Hjemmeværnsskolen præsenterer den fulde pakke af ledelsesuddannelser til de 3 ledelsesniveauer i Hjemmeværnet. Derudover arbejder Hjemmeværnsskolen på som et forsøg på sigt at give dig muligheden for at afslutte dit ledelseskursus som et akademifag. 

02-07-2020

I dag har Hjemmeværnsskolen udsendt en direkte mail til alle underafdelingschefer, hvor vi præsenterer den fulde pakke af ledelsesuddannelser til de 3 ledelsesniveauer i Hjemmeværnet.

På underafdelingschefsamlingen i Kolding tilbage i januar præsenterede vi den nye ledelseshåndbog og tankerne bag den nye ledelsesuddannelse. Det endte ud i en god dialog, og vi fik nogle gode inputs, som vi har arbejdet videre med. Resultatet er som følgende:

Ledelseskurser som flexmoduler
Efter den strukturelle uddannelse på det pågældende niveau kan man tage ledelseskurserne som flexmoduler. Ledelseskurserne indeholder emner, der er målrettet de ledelsesopgaver og dilemmaer, som en leder af frivillige i Hjemmeværnet skal håndtere. På kurserne kommer man til at lære at omsætte de værktøjer og teorier, man får, til praksis ift. Hjemmeværnets vilkår og rammer, men da der er tale om almene ledelsesteorier- og værktøjer, kan man også anvende kurserne i civil kontekst. 

Alle kurser er fra fredag til søndag og udbydes forskellige steder i landet. Forudsætning for deltagelse kan læses i kursusoversigten nederst på siden. 

Akademifag – på sigt
På sigt vil Hjemmeværnsskolen, som et forsøg, udbyde en overbygning til nogle af ledelseskurserne, som man kan færdiggøre ledelseskurset som et akademifag med afsluttende eksamen og tilskrivning af ECTS-point. Afhængig af fagets omfang vil det kræve et ekstra modul af 2-4 dages varighed og en mindre opgave med efterfølgende eksamen, men til gengæld står man med et civilt kompetencegivende akademifag med ECTS-point. 

Se, hvilke akademifag, som man kan tage som en overbygning i kursusoversigten nederst på siden. Vær dog opmærksom på, at det kræver en faguddannelse eller en realkompetencevurdering for tilsvarende for at gå videre på akademifagene.

Sådan kører ledelseskurserne på CH-niveau
Hvis du vil med på ledelseskursus på CH-niveau i efteråret 2020, så har du lige nu 2 muligheder. Tilmeldingsfristen er henholdsvis 27. JUL og 07. SEPT.  

 Strategisk Ledelse og Udvikling, 11.-13. SEPT, Nymindegab
"Strategisk Ledelse og Udvikling" omhandler, hvordan du som chef/NK arbejder med strategisk ledelse og udvikling af din underafdeling. Du skal bl.a. arbejde med spørgsmålene: Hvor skal din underafdeling hen? Og hvordan i kommer derhen? Derudover skal du øve dig i et mindset, hvor du tænker langsigtet og, hvor du får en forståelse for, hvordan du flytter dig hen imod dine mål. 

Samarbejde og Kultur, 23.-25. OKT, Nymindegab
Første del af kurset, "Samarbejde og Kultur" omhandler samarbejde ift. underafdelingens kerneopgave. Du skal bl.a. arbejde med følgende spørgsmål: Hvem bidrager til samarbejde og, hvordan? Fra hvilke vinkler kan man forstå samarbejde og, hvordan kan du som chef/NK understøtte og styrke samarbejdet i din underafdeling? Hvilken betydning har relationer og, hvordan du som chef laver relationel koordinering? Anden del af kurset omhandler kultur. Som chef/NK er det af altafgørende betydning, at man forstår, hvad kultur er og, hvordan den påvirker alting i din underafdeling. Du skal bl.a. arbejde med, hvordan du som chef forholder dig til og arbejder med kulturen og, hvad du skal gøre, hvis du gerne vil ændre noget i den. 

I foråret 2021 udbydes det sidste ledelseskursus i rækken til chef/NK. Kurset hedder "HR Værktøjer" og er stadig på tegnebrættet, men kommer i grove træk til at indeholde emner som rekruttering og fastholdelse, motivation, samtaler, personalepleje m.m.

Har du spørgsmål til ledelseskurserne på CH-niveau, så kontakt venligst sagsbehandler Pia Kristine Hjort på tlf.: 3031 6025 eller hvs-stu-04@fiin.dk 

Sådan kører ledelseskurserne på BM-niveau
Hvis du vil med på ledelseskursus på BM-niveau i efteråret 2020, så kører følgende kurser i løbet af efteråret 2020. Tilmeldingsfristen er 24. AUG for de første to kurser, mens det sidste har tilmeldingsfrist 19. OKT:

  • "Det personlige lederskab", 09.-11. OKT, Nymindegab
  • "Kommunikation som ledelsesværktøj", 11.-13. OKT, Nymindegab
  • "Motivation og Team", 04.-06. DEC, Flyvestation Aalborg 

Har du spørgsmål til ledelseskurserne på BM-niveau, så kontakt venligst SSG Jan B. Pedersen på tlf.: 2924 3958 eller hvs-u-nm-x1@mil.dk  

 

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring