Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

SSR patruljesoldater indsat ved hjælp af gummibåde under øvelse Store Etat 2019. Foto: SSR

​​SSR patruljesoldater indsat ved hjælp af gummibåde under øvelse Store Etat 2019. Foto: SSR

SSR træner fjernopklaring bag fjendens linjer

SSR patruljesoldater fra Øst- og Vestdanmark var indsat i en klassisk fjernopklaringsopgave under sidste uges øvelse Store Etat 2019. Regionschefen og hans stab besøgte øvelsen.

29-09-2019


Af Landsdelsregion Øst

Under sidste uges øvelse ”Store Etat” blev SSR patruljesoldater fra Øst- og Vestdanmark indsat i en klassisk fjernopklaringsopgave. En opgavetype, som nogen helt afskrev med murens fald, men som siden har vist sig mere aktuel end nogensinde før: Også i moderne krigsførelse er det vigtigt at kende modstandernes komposition, placering og hensigt, og at kunne verificere formodninger med det blotte øje.

"På denne øvelse blev patruljesoldaterne indsat over åbent vand bag fjendens linjer med henblik på at træne Special Rekognoscering (SR), men også for at træne dele af enhedens Standard Operation Procedures (SOP) i den mere offensive ramme." udtaler chefen for SSR, major Morten Rask og fortsætter:

"Det er vigtigt, at soldaterne fra SSR på hver øvelse både får rykket nogle grænser, men også får trænet og vedligeholdt deres militære kompetencer inden for enhedens opgaveramme, særligt med fokus på taktisk informationsindhentning til støtte for både konventionelle og specielle operationer.”

Hybridt scenarie
Øvelsesscenariet var et hybridt landmilitært internationalt scenarie hvor patruljesoldaterne blev indsat i et område behersket af en overlegen konventionel militær modstander og paramilitære enheder, med henblik på at lokalisere modstanderens C2-struktur (hovedkvarter- og signalenheder).
Henover fem dage, fra onsdag til søndag, gav øvelsen mulighed for at træne både stab og patrulje, og samarbejdet i mellem disse.

En patrulje fra SSR forbereder indsættelse bag fjendens linjer
Patruljesoldater i færd med at forberede deres opgave. Foto: SSR.

For patruljesoldaternes vedkommende var vægte lagt på forberedelsesfasen, herunder planlægning og teknisk og taktisk indøvelse, og en operationsfase, der bl.a. omfattede indsættelse over vand, område- og punktopklaring, påkaldelse af ild og Battle Damage Assesment (BDA), HF-kommunikation over stor afstand til hovedkvarteret, intern UHF kommunikation imellem soldaterne og kontakt i felten med allierede enheder. For staben var det vigtigt at få trænet SSR Stabens sektioner indenfor Efterretning (S2), Operationer (S3) og Planlægning (S5), samt Signalsektionen (S6), der sikrede den vigtige signalforbindelse via HF-radiokommunikation. To delingsfører fik trænet Mission Manager (MM) rollen.

Regionschefen besøgte øvelsen
Øvelsen blev besøgt af både chefen for Landsdelsregion Øst, Oberst Lennie Fredskov og stabschef oberstløjtant Kenneth Algreen Starskov, samt af regionens efterretningssektion og kommunikationssektion, og der var lejlighed til at se både patruljesoldater og stabspersonel arbejde.

”Det er godt at se hvor seriøst i arbejder, som altid! Det har været mig en stor fornøjelse at være øverste chef for SSR siden januar 2017, og se den positive udvikling og gejsten, som de frivillige soldater i SSR udviser, og at opleve at enheden bliver brugt, senest under mit besøg i Mali” sagde Chefen for Landsdelsregion Øst, Oberst Lennie Fredskov til de forsamlede soldater fra SSR og fortsætter:

”Både mit og Chefen for Hjemmeværnets besøg ved Frømandskorpset under øvelse NIGHT HAWK 2018, var for alvor en øjenåbner i forhold til hvor unik en kapacitet SSR er i Hjemmeværnet. Det var en stor fornøjelse at se hvorledes de to enheder arbejdede tæt sammen, både under øvelsen og på opgaven i Mali. 

Jeg ønsker enheden det bedste fremover, og håber at vi ses igen, når jeg lige om lidt tiltræder som stabschef ved den multinationale division i Letland.”

Oberst Lennie Fredskov, Chef LRGNE og major Morten Rask, Chef SSR.
Regionschef oberst Lennie Fredskov (t.v.) og major Morten Rask, chefen for SSR.


Major Morten Rask overrakte herefter enhedens skjold til den afgående regionschef, og sagde:

”Tak for dit lederskab, der har givet os håbet tilbage, du har virkelig være med til at skubbe SSR videre ind i en meget spændende fremtid og det skal du have stor tak for.
Vi håber at du også vil trække på SSR i din fremtidige funktion, om end vi naturligvis ikke håber på at der ligefrem opstå en situation hvor en operativ indsættelse af enheden i de baltiske lande er nødvendig!”

Øvelsens sluttede efter fem dag hvor et fjendtligt hovedkvarter var blevet lokaliseret og nedkæmpet med påkaldelse af ild. Den langtrækkende HF-kommunikation spillede som altid en central rolle i opgaveløsningen.

 


FAKTA OM SSR
Hjemmeværnets Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR) er Hjemmeværnets nationale specialenhed indenfor patruljetjeneste og indhentning af informationer under vanskelige taktiske forhold.

Enheden skal kunne støtte løsningen af Hjemmeværnets og Forsvarets nationale og internationale opgaver, og herunder kunne støtte Forsvarets specialoperationsstyrker, med stabspersonel og patruljer.

SSR består af frivillige soldater fra hele landet, der er særligt udvalgt, uddannet og udrustet. Både optagelsesforløbet og den videre uddannelse stiller store krav til den enkelte soldat.

SSR er operativt underlagt Landsdelsregion Øst, og kan som national enhed indsættes i hele landet. SSR er placeret i Høvelte, Sjælland (ØST) og i Brabrand, Jylland (VEST). Ansøgere fra hele landet skal kontakte SSR direkte på telefon 70226504 – info@ssr.dk – www.ssr.dk for mere information. 


Læs også:
Træn til optagelse i SSR – tips og triks til din træning til SSR Optagelseskursus.

Tiden på rekognoscering er sjældent spildt – 60 år med Hjemmeværnets specialenhed.

Chefen for Hjemmeværnet om SSR - i anledning af markering af 60 året for enhedens ophav.  

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring