Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

FAQ om medlemskab

Spørgsmål og svar om medlemskab af Flyverhjemmeværnet

​Q: Hvor ofte mødes man i eskadrillerne?
A: Det er forskelligt fra eskadrille til eskadrille, men de fleste mødes 1-3 gange om måneden, ligesom der vil være mulighed for at deltage i øvelser og indsættelser i nogle weekender. Aktiviteterne vil have et fagligt fokus, og de fleste af dem har også et element, der går ud på at bygge sociale relationer.
 
Q: Hvad består grunduddannelsen af?
A: Grunduddannelsen er på ca. 350 timer, og den består blandt andet af fysisk træning, træning i førstehjælp, samt træning i bevogtning og i brug af Flyverhjemmeværnets relevante udstyr. Når du har afsluttet grunduddannelsen, er du klar til tjeneste, og til at komme videre i Flyverhjemmeværnets uddannelsessystem.
 
Q: Koster det noget at være medlem?
A: Nej, Flyverhjemmeværnet er en frivillig organisation, hvor man er med, fordi man har lyst og synes, det er en god idé. Derfor er det gratis at være medlem, og man får heller ingen decideret løn, men der findes bestemmelser, der gør, at man kan få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, befordring i eget køretøj m.m. – og så er der værdien af personlig udvikling, uddannelse og masser af oplevelser.
 
Q: Kan jeg selv være med til at bestemme, hvad mine opgaver er, eller får jeg det bare at vide?
A: Du er i høj grad selv med til at beslutte, hvad dine hovedopgaver skal være. Du tage en samtale med chefen i din eskadrille, hvor I finder ud af, hvad dine styrker og svagheder er, og så finder i opgaver, der passer til det.
 
Q: Hvem kan jeg forvente at komme i eskadrille med?
A: Man kan ikke sige det præcist. Medlemmerne af Flyverhjemmeværnet har vidt forskellige baggrunde, og der er både mænd og kvinder, ligesom mange aldersgrupper er repræsenteret. Der er også både folk med korte og lange uddannelser. Nogle har været kort tid i Flyverhjemmeværnet, mens andre er meget erfarne efter årevis af engagement. Fælles for alle er dog en vilje til at gøre nytte og en lyst til at involvere sig.
 
Q: Hvad kræves der for at blive medlem?
Som muligt medlem skal du udfylde en skriftlig ansøgning, som Flyverhjemmeværnet så behandler og giver dig svar på. Som en del af den skal du have en ren straffeattest, som du kan få udleveret hos Politiet.
 
Q: Er det hele fagligt orienteret, eller er der også nogle sociale aktiviteter?
A: Flyverhjemmeværnet skal naturligvis være meget fagligt kompetent, så vi kan hjælpe Flyvevåbnet, Politiet og andre med krævende og interessante opgaver, men en stor del af de løbende aktiviteter i eskadrillen bygger også på, at man har et godt socialt sammenhold. Det er også et godt udgangspunkt, hvis man pludselig står i en udfordrende situation. Mange af vores frivillige fremhæver det sociale og venskaberne som grunden til, at de bliver ved med at synes, at det er sjovt at være med.
 
Q: Er der mulighed for videreuddannelse efter den obligatoriske grunduddannelse?
A: Ja, hele vores system er bygget op om, at man videreuddanner sig, så man kan blive dygtigere og dygtigere. Hvis man har én funktion i eskadrillen, som man er tilfreds med, skal man opnår flere kvalifikationer, der kan hjælpe i den funktion, og hvis man gerne vil prøve en anden funktion skal man uddannes til at varetage den bedst muligt.
 
Q: Jeg har været værnepligtig, skal jeg stadig igennem grunduddannelsen?
A: Nej, udgangspunktet er, at hvis du har aftjent din værnepligt, så har du de værktøjer, du skal bruge i Flyverhjemmeværnet. Grunduddannelsen er kun for de medlemmer, der ikke har forudgående erfaring med Forsvaret. Dog skal alle gennemføre en kort omskoling.
  
Q: Skal man være begejstret for våben for at være med?
A: Nej, det skal man ikke. Flyverhjemmeværnet lægger stor vægt på, at vores medlemmer har en sund respekt for våbnene, og at de kun tjener som værktøjer til at løse vigtige opgaver. Flere af vores medlemmer har en interesse i våbenbrug, som så er matchet af en samvittighedsfuld indstilling til dem.
For at få udleveret våben skal du være uddannet, bestå en årlig kontrolskydning samt kunne opbevare dit våben efter gældende bestemmelser. Denne opbevaring bliver løbende kontrolleret.
 
Q: Får jeg udleveret noget udstyr?
A: Ja, når du er blevet medlem af Flyverhjemmeværnet, får du udleveret din uniform, så du kan deltage i alle aktiviteter og øvelser. Efterhånden som du gennemgår de relevante uddannelser, vil du også få det udstyr, du skal bruge for at varetage dine funktioner.
 
Q: Jeg vil gerne uddanne mig til pilot, er det en mulighed i Flyverhjemmeværnet?
Nej, men hvis du i forvejen har flyvercertifikat, kan du komme til at flyve i vores fly. Der er også mulighed for at blive uddannet som navigatør.
  
Q: Hvem samarbejder Flyverhjemmeværnet med?
A: Vi har en række samarbejdspartnere, hvor alle har det til fælles, at de arbejder med opgaver, der har med fly og flyvning at gøre. Det kan være lufthavne, hvor vi er med til arrangementer som fx flyveopvisninger. Flyvevåbnet er en anden stor partner, som vi hjælper med bevogtning af fly, ligesom vi hjælper politiet med forskellige opgaver.
 
Q: Hvad kunne være en typisk opgave, som min eskadrille kunne løse?
A: Bevogtning er den helt klassiske opgave, som Flyverhjemmeværnet tit løser. Det kan være af en lufthavn eller et sikkerhedslandet fly eller en helikopter. Her sikrer Flyverhjemmeværnets bevogtningsenheder, at det kun er autoriseret personale, der får adgang til området og at alt i øvrigt foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
 
Q: Er der krav til min fysiske form, for at jeg kan være medlem?
A: Nej, Flyverhjemmeværnet er for alle, og det er kun hvis du har alvorlige fysiske sygdomme, at det er et problem. Din fysiske formåen må ikke være til fare for dig selv eller dine Flyverhjemmeværnskammerater, når du løser opgaver. Du skal selvfølgelig være i stand til at gennemføre grunduddannelsen, men ellers er alle velkomne til at deltage, og man får jo tildelt opgaver ud fra sine stærke sider. Nogle funktioner kræver, at du skal bestå en træningstest.
 
Har du fået lyst til at vide mere, så klik her og udfyld en formular, så kontakter vi dig snarest.

 

 
 

 

Fire eksempler på  medlemskab af Flyverhjemmeværnet

​Flyverhjemmeværnet gennem tiden

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring