Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Flyverhjemmeværnets Musikkorps

​Musikkorpset oprettes
Musikkorpset blev startet den 18. maj 1956 af en flok entusiastiske medlemmer af det
daværende Luftmeldekorps, som var en del af Flyverhjemmeværnet. Navnet blev
Luftmeldedistrikt Kolding Musikkorps.
Ikke just noget mundret navn, men til gengæld en præcis betegnelse for tilhørsforholdet. I
takt med moderniseringen af Hjemmeværnet er navnet senere blevet ændret til
Flyverhjemmeværnets Musikkorps.
 
Musikkorpsets arbejdsområde
Musikkorpset er et ud af 16 hjemmeværnsorkestre i Danmark, og er det eneste brassband,
der er tilknyttet Flyverhjemmeværnet. Primært gives der koncerter i det sønderjyske
område, men der er i tidens løb afholdt koncerter over hele Danmark, og også en del
koncerter i udlandet.
Typisk er Musikkorpset ude at spille ca. 16 gange om året.
Normalt giver Musikkorpset koncerter i forbindelse med arrangementer med et militært
præg, men også ved andre begivenheder af mere civil karakter. Traditionelt afholder
Musikkorpset også en årlig forårs- eller efterårskoncert i lokalområdet.
 
Tilholdssted
Musikkorpset har lige siden sin start i 1956 haft til huse på Staldgården i Kolding, og hver
onsdag aften kl. 1930, samles musikkorpset her for at øve.
Staldgården fungerede i perioden oktober 1943 til maj 1945, som Gestapos hovedkvarter i
Kolding. Selvom det er et smerteligt minde for mange, både danskere og tyskere, må det
ikke glemmes hvad der foregik i ”Helvedes Forgård”. ”Helvedes Forgård” var den
betegnelsen, som Staldgården i Kolding fik under 2. verdenskrig, da mange
modstandsfolks skæbner blev beseglede her. Musikkorpsets øvelokale ligger lige ved
siden af fængselscellerne, som er bevaret, som de var dengang.
 
Musikkorpsets tilhørsforhold
Musikkorpsets organisatoriske tilhørsforhold har skiftet meget i tidens løb i takt med de
organisatoriske ændringer, der generelt er sket inden for Forsvaret og Hjemmeværnet.
Årsagen skal nok søges i, at Musikkorpsets arbejdsområde er meget forskelligt fra de
øvrige hjemmeværnsenheders opgaver, og derfor er der ikke et naturligt
samhørighedsforhold til en traditionel eskadrilleorganisation.
 
Musikkorpsets medlemmer
Medlemmerne af Musikkorpset er alle frivillige, bortset fra dirigenten som er professionel
og kontraktansat. Medlemmernes alder er meget spredt, idet der er både helt unge og en
del ældre medlemmer repræsenteret. Enkelte medlemmer har været med i orkesteret i
mere end 25 år og er ”still going strong”. Ved udgangen af år 2016 var der 31 medlemmer
i Musikkorpset.
 
Dirigenterne gennem tiden
I de mange år, hvor Flyverhjemmeværnets Musikkorps har eksisteret, har der været
ange dirigenter, som har gjort et stort arbejde for at opretholde en god standard:
 
• Walther Christensen (1956-1982)
• Bent Glæsel (1982-1991)
• Jack Lawrence (1991)
• Helge Petersen (1992)
• John Rasmussen (1992-1997)
• Kurt Christensen (1997-2002)
• Bo Valbjørn (2003-2009)
• Susanne Vibæk (2009)
• Bo Valbjørn (2009-2013)
• Bob Vonk (2013-2014)
• Peter Vogel (2014-2016)
• Berit Gejl (2016)
• Thomas Hylgård (2016 - )
 
Uniformer
Musikkorpset optræder i Flyvevåbnets blå uniformer, men orkesteret er også udstyret med
forsvarets traditionelle grønne uniform, og forhåbentligt snart den nye MTS. Hvilken
uniform, der vælges til en koncert, afhænger af vejrforhold og begivenhedens art.
 
Faste arrangementer
Af faste arrangementer kan nævnes:
• 10. marts: Mindehøjtidelighed ved mindesten v/Lyngsodde Fredericia i forbindelse med nedskydning af allieret besætning
• Forårskoncert
• 4. maj: Uddeling af tegn i Flyverhjemmeværnet
• 15. juni: Valdemarsdag i Kolding
• 5. juli: Aftenkoncert i Fredericia i forbindelse med fejringen af udfaldet i 1849
• Stafet for Livet i Kolding
• 5. september: Flagdagen i Sønderborg
• Koncert i forbindelse med Spil Dansk Ugen i Kolding på Nicolaj Scenen i uge 44
• 11. november: Mindehøjtidelighed i forbindelse med Våbenstilstandsdagen i 1918
• Julekoncerter
 
Andre faste arrangementer, men ikke hvert år
• Flyvevåbnets Air Show
• Kastellets fødselsdag
 
Øvrige arrangementer
•  Støtte til Forsvaret generelt, Hjemmeværnet, soldaterforeninger mm.
• Kirkekoncerter
• Mindehøjtideligheder i forbindelse med nedskudte allierede besætninger fra Anden Verdenskrig forskellige steder
• Støtte til Kongehuset i forbindelse med havneanløb mm.
• Flyvevåbnets Kadetbal
• Byfester
• Koncerter med diverse kendte solister
• Julearrangementer på Koldinghus
• Efterskolekoncerter
• Plejehjemskoncerter
• Torvekoncerter
• Og mange andre forskellige slags arrangementer
 
Konkurrencer
• Flyverhjemmeværnets Musikkorps har deltaget i følgende konkurrencer:
• Aalborg Musikkonkurrence (AAMUK) i 2009, hvor vi opnåede en flot andenplads, med få point til nr. 1. Vores dirigent, Susanne Videbæk) fik førstepladsen som bedste dirigent og ligeledes fik Musikkorpset førstepladsen for bedste fremførte march.
• Danmarksmesterskaberne for Brass Band i 2012, hvor vi fik en tredjeplads.
• I 2018 deltager vi i Silkeblæs
 
Musikkorpset i udlandet
Musikkorpset har i tidens løb deltaget i en del udenlandske arrangementer. Heraf kan nævnes følgende:
• Nijmegen Marchen i Holland, som støtte til Forsvaret og Hjemmeværnet, hvor vi har deltaget en del gange efterhånden
• Kieler Woche
• Ruhr Festspiele i Dortmund
• Musikfestival i Leck
 
På sigt er det Musikkorpsets ønske at komme til at øge vores rejseaktiviteter til udlandet.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring