Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Seminar med fokus på fremtiden

Weekendens store befalingsmandstræf i Flyverhjemmeværnet på Hjemmeværnsskolen i Nymindegab havde fokus på fremtidens Flyverhjemmeværn, dvs. hvilke opgaver, vi skal løse, og hvad vi gerne vil være kendt for. Sloganet for fremtiden er:

06-03-2015

Flyverhjemmeværnet – en relevant og kompetent organisation

Af informationsofficer Susanne Guldhammer

Temaerne, der blev arbejdet med på BM seminaret, var ledelse og uddannelse, fastholdelse og rekruttering, omdømme, intern og ekstern kommunikation og opgavevaretagelse og opstillingsgrundlag.

Flyverhjemmeværnet ønsker at inddrage så mange som muligt i taklingen af fremtidens udfordringer, og valgte derfor på et seminar at involvere et bredt udsnit af Flyverhjemmeværnets medlemmer til at drøfte  ovenstående vigtige emner.

Lørdag og søndag blev der arbejdet intenst i tværgående grupper, og de fremlagde i plenum konkrete forslag til, hvordan de forskellige områder kan kvalificeres.

En anden del af gruppearbejdet var eskadrillernes egne opgaver, dvs. et katalog over, hvilke opgaver de kan løse og tilbyde Flyverhjemmeværnets samarbejdspartnere. Tanken var, at de eskadriller, som var færdige med deres opgavekatalog, skulle hjælpe de eskadriller, som ikke var helt klare endnu. En god måde at samarbejde på, som betød, at mange er færdige, eller nu godt på vej, med at få beskrevet deres opgaver i et katalog.

Tanken er, at materialet nu skal tygges igennem og indarbejdes i en videre strategiproces, hvor grupper af både frivillige og ansatte skal arbejde at få ført de mange gode forslag ud i livet

 

 ​

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring