Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Indtast en titel

​Flyverhjemmeværnet er landsdækkende

De 1. januar 2017 gik den faste del af Flyverhjemmeværnet i ny struktur, hvor Flyverhjemmeværnsdistriktet og chefen for Flyverhjemmeværnet med stab blev samlet i
én myndighed.

Flyverhjemmeværnet i Vordingborg og Karup
Det betyder blandt andet, at Flyverhjemmeværnsdistriktet blev nedlagt, og chefen for Flyverhjemmeværnet medstab blev samlet i én myndighed med geografiske placering
i både Øst – og Vestdanmark, nemlig på Vordingborg Kaserne og Flyvestation Karup. Luftoperationssektionen, kommunikationsrådgiveren og chefen for Flyverhjemmeværnet
har hovedsæde i Vordingborg, mens Stabschefen og Frivillig Stab er placeret i Karup.
 
Planlægnings- og Ressourcesektionen samt Operations- og Støttesektionen
vil have medarbejdere i såvel Karup som Vordingborg. Nyorganiseringen er blevet til som en del af forsvarsforliget 2013-2017, og betyder blandt andet, at Flyverhjemmeværnets
element i Jonstruplejren er blevet samlet med Flyverhjemmeværnet i Vordingborg.
Ved at samle alle Flyverhjemmeværnets faste medarbejderei én organisation og samtidig knytte Den Frivillige Stab tættere til opgaveløsningen er jeg overbevist om, at vi får en mere effektiv organisation, der kan understøtte de opgaver, vi løser for vores samarbejdspartnere. Efterfølgende er kort listet funktioner og sektioner og deres
opgaver i Flyverhjemmeværnets nye organisation. Vi ser frem til at fortsætte og udvikle vores gode samarbejde.
 
Stabschefen for Flyverhjemmeværnet
Stabschefen for Flyverhjemmeværnet refererer til Chefen for Flyverhjemmeværnet og er dennes stedfortræder. Stabschefen er ansvarlig for koordinationen mellem de tre faste sektioner og den frivillige stab, herunder ansvarlig for stabsarbejdets kvalitet.
 
Luftoperationssektionen
Denne sektion er kompetencecenter for luftoperationer, herunder samvirkeforholdet mellem Flyvevåbnet og Flyverhjemmeværnet blandt andet vedrørende feltflyvepladser, Minimum Facility Bases og helikopterlandingspladser. Luftoperationssektionen er styringsorgan mellem Hjemmeværnskommandoen, Flyverhjemmeværnet, HVE 270, Trafik- og Byggestyrelsen samt civile og militære samarbejdspartnere.
 
Planlægnings- og Ressourcesektionen
Planlægnings- og Ressourcesektionens hovedopgave er at sikre sammenhæng mellem Hjemmeværnskommandoens givne rammer og prioriteter og den konkrete udmøntning i Flyverhjemmeværnet. Planlægnings-og Ressourcesektionen deltager i inspektioner ved Flyverhjemmeværnets underafdelinger.
 
Operations- og Støttesektionen
Operations- og Støttesektionen er fokuseret mod den direkte støtte til den frivillige struktur i forhold til opstilling og indsættelse af Flyverhjemmeværnets jordbaserede kapaciteter. Sektionens hovedopgaver omfatter uddannelse og træning af Flyverhjemmeværnets kapaciteter, herunder implementering af godkendte projekter og kapaciteter. Operations- og Støttesektionen har ansvaret for den daglige indsættelse og anvendelse af Flyverhjemmeværnets kapaciteter i koordination med Flyverhjemmeværnets militære og civile samarbejdspartnere.
 
 ny-org-lille.gif

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224