Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Flyverhjemmeværnet

Flyverhjemmeværnet er landsdækkende

​​​​Flyverhjemmeværnet har eskadriller i hele Danmark, men hovedsædet er geografisk placeret i Øst – og Vestdanmark, nemlig på Vordingborg Kaserne og Flyvestation Karup

​Flyverhjemmeværnets kernekompetence er bevogtning, og værnets frivillige soldater modtager en specialiseret uddannelse i militære og civile lufthavnes særlige forhold, så de kan indgå i beredskabet inden for hegnet.
Flyverhjemmeværnets bevogtningskapaciteter kan inddeles i tre kompetenceniveauer.

Bevogtningsdelinger
Bevogtningsdelinger udgør grundkernen i Flyverhjemmeværnets støtte til Flyvevåbnet. Bevogtningsdelinger skal kunne indsættes og samarbejde med Flyverhjemmeværnets enheder, generelt og under samme operationsvilkår. Indsættelse kan ske i delingsramme, i grupper eller som enkeltpersoner.
Bevogtningsdelingens opgaver løses primært på militære flyvestationer samt omkring Flyvevåbnets operative anlæg som fx radarhoveder, landingspladser i felten eller deployeringsbaser. Bevogtningsdelingens opgaver løses sekundært på civile lufthavne, men kan ligeledes anvendes til bevogtningsopgaver andre steder i civilt terræn, herunder også som støtte til det øvrige forsvar, politiet og samfundet. Den tætte tilknytning til Flyvevåbnet forusætter kendskab til flyoperationer og det tilhørende regelsæt for flysikkerhed.

Bevogtningsassistenter
Bevogtningsassistenter uddannes og samarbejder med Flyvevåbnets egne bevogtningsassistener. Uddannelsen indeholder eksempelvis bevogtningspsykologi, jura, pistoluddannelse og taktisk indsættelse. Der stilles store krav til den enkelte frivillige, som til gengæld får særlige kompetencer. Det betyder blandt andet, at bevogtningsassistenterne efter beståede prøver får ret til at bære skarpladte våben og kan foretage civile anholdelser, når de er i tjeneste.

Hundeførere
Hundeekvipager ved Flyverhjemmeværnet indgår som et væsentligt led i den fredsmæssige bevogtning på flyvestationer og andre tildelte objekter, hvor en udnyttelse af hundens ressourcer i alle terrænformer og bygningskategorier støtter op ved afsøgning af eventuelle uvedkommende personer. Ved indsættelse i Flyverhjemmeværnets forskelligartede bevogtningsopgaver indgår hundeekvipager som en naturlig del af bevogtningsenhedens opgaveløsning og er et særdeles værdifuldt instrument i såvel forebyggelse- som ved operativ opgaveløsning.

Flyverhjemmeværnets hundeføreres opgaveløsning kan inddeles i følgende hovedområder i prioriteret rækkefølge:
Bevogtning og sikring af Flyvevåbnets installationer og kapaciteter.
Afsøgning.
Opgaveløsning i samspil med samt støtte til Flyverhjemmeværnets bevogtningsassistenter.

​Security Force
Security Force er en infanteribaseret mobil bevogtningskapacitet, som både anvendes til løsning af bevogtningsopgaver i Flyverhjemmeværnet, men som samtidigt er uddannet til at løse mere specifikke opgaver til støtte for Flyvevåbnet.

Security Force tager afsæt i Flyverhjemmeværnets kerneopgave, bevogtning, og skal dermed kunne løse samme opgaveportefølje, som beskrevet for bevogtningsdelinger i Flyverhjemmeværnet. Ud over stationære bevogtningsopgaver kan Security Force løse mere mobile opgaver som fx Quick Reaction Force (QRF) samt til at afsøge, rense og bevogte mindre områder fx før oprettelse af Minimum Facility Base (MFB).

Security Force opgaveløsning gennemføres primært inden for perimeterhegnet med det formål at sikre Tactical Area Of Responsibility (TAOR) på den enkelte flyvestation/lufthavn, men Security Force er også velegnet til opgaver uden for hegnet.


Læs om Hjemmeværnets Flyvende kapacitet her.

Viste du, at Flyverhjemmeværnet også har et musikorkester? Læs mere her.

Hvis du vil vide mere, kan du komme i forbindelse med Flyverhjemmeværnet ved at klikke på "Kontakt" i bjælken øverst på siden. Ønsker du at blive medlem af Flyverhjemmeværnet, kan du få udfylde en formular her​, og vi vil kontakte dig snarest.​

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring