Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Indtast en titel

Flyverhjemmeværnet er landsdækkende


Flyverhjemmeværnet i Vordingborg og Karup
Flyverhjemmeværnet har eskadriller i hele Danmark, men hovedsædet er geografisk placeret i Øst – og Vestdanmark, nemlig på Vordingborg Kaserne og Flyvestation Karup

Flyverhjemmeværnets kernekompetence er bevogtning, og værnets frivillige soldater modtager en specialiseret uddannelse i militære og civile lufthavnes særlige forhold, så de kan indgå i beredskabet inden for hegnet.

Flyverhjemmeværnets bevogtningskapaciteter kan inddeles i tre kompetenceniveauer.

I Flyverhjemmeværnets bevogtningsdelinger er soldaterne trænet i at færdes og bevogte fly og materiel på både militære flyvestationer og civile lufthavne.

Bevogtningsassistenter uddannes og samarbejder med Flyvevåbnets egne bevogtningsassistener. Uddannelsen indeholder eksempelvis bevogtningspsykologi, jura, pistoluddannelse og taktisk indsættelse. Der stilles store krav til den enkelte frivillige, som til gengæld får særlige kompetencer. Det betyder blandt andet, at bevogtningsassistenterne efter beståede prøver får ret til at bære skarpladte våben og kan foretage civile anholdelser, når de er i tjeneste.

Security Force er Flyverhjemmeværnets mest specialiserede bevogtningskapacitet. Security Force efteruddannes af Flyvevåbnets faste instruktører og kan indsættes under særlige taktiske forhold. Uddannelsen er mentalt og fysisk krævende.

Læs om Hjemmeværnets Flyvende kapacitet her.

Viste du, at Flyverhjemmeværnet også har et musikorkester? Læs mere her.

Hvis du vil vide mere, kan du komme i forbindelse med Flyverhjemmeværnet ved at klikke på "Kontakt" i bjælken øverst på siden. Ønsker du at blive medlem af Flyverhjemmeværnet, kan du få udfylde en formulatr her​, og vi vil kontakte dig snarest.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224