Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Det er helt afgørende for kommandostationens virke, at signalmidlerne fungerer og betjenes korrekt og sikkert af kompetente stabshjælpere fra stabsdelingen.

Landsøvelsen - set fra den frivillige stab!

Opgaven lød:
Opret SITC i Østre Brik, Oksbøl, med henblik på at fører Distriktets indsættelse.

19-06-2016

af LT Jørgen Bender-Pedersen, FO/OPO

Fredag den 3. maj 2016 gik Landsøvelsen i gang – formentlig den største Hjemmeværns øvelse i mandsminde, hvor godt 5.000 Hjemmeværnssoldater var på øvelse samtidig, landet over. Øvelsen havde fokus på de kriser i står overfor i vores tid, hvor store lande krænker mindre nabolandes suverænitet. Der var dermed lagt op til et særdeles spændende scenarie, hvor de krigsmæssige færdigheder skulle trænes og nye evner tilegnes.

Fredag formiddagen blev forkommandoet sendt afsted fra Svanemølle Kaserne. Med den var repræsentanter fra Rosenborg og Fabriksparken, den faste stab, Stabskompagniet og Frivillig Stab. Forskydningen gennem landet gik planmæssigt og ved ankomsten til Øster Brik i Oksbølterrænet åndede alt fred. Sammen med KC Stabskompagni reccede FO/OPO Øster Brik for at få afdækket hvor KSN bedst kunne placeres. Henset til at kun to bygninger havde strøm og kun ét af dem havde rum der var stort nok til at huse borde og stole til seks arbejdspladser, måtte huset inddrages fra 1KMP der så kunne oprette KSN i det tilbageværende hus med strøm. 2KMP dækkede den sydlige halvdel af Øster Brik.

Sammen med KC STKMP og DF STDEL fik FO/OPO indrettet bygningen med SITC, signalrum og underbringelsesfaciliteter. Vigtigheden af et godt samarbejde mellem FRIVST, STDEL og STKMP kan ikke overvurderes, og det er dét der sikre en løsning der også kan tåle krigens rasen. Henad midnat ankom tropperne fra København. Forarbejdet gav pote allerede der og kompagnierne fik rykket gnidningsløst ind i fredsmæssigt BSO.

Efter få timers søvn og en morgenparade, gik krigen i gang. Nogle af Utopias enheder forbrød sig mod deres troskabsed og gik over til modstanderen mod øst. På bedste vis forsøgte kompagnierne at opretholde bevogtning af ansvarsområdet og gennemføre uddannelse af enhederne i delingsramme, men anslag fra fjendtligsindede opklaringsenheder umuliggjorde hurtigt dette. Efterhånden som signaler fjendtlige GD’er, PMV’er og afsiddet infanteri rullede ind i SITC med tiltagende styrke, måtte SITC se sig nødsaget til at aktivere reserven og besætte forsvarsstillingerne. Situationskortet blev løbende opdateret som fjendemeldingerne kom ind, de omkringliggende distrikter blev orienteret og sendte deres respektive FO/OPO ’er til vores SITC.

Med en EO i overskud blev han midlertidigt omdannet til FO/OPO og sendt til regionens KSN på Børsmose Skole for at koordinere med dem, medens vores egen FO/OPO påtog sig rollen som OO og koordinerede med CHDST og kompagnicheferne. Stabshjælperne bemandende radioen og gjorde en brav og værdsat indsats med at få ført journal, modtage og sende signaler og i det hele taget skaffe arbejdsro til FRIVST i SITC. Desværre kunne STDEL kun stillet med i alt fire mand, hvorfor arbejdspresset på disse var enormt, men blev behandlet med kølig ro fra DF/STDEL.

Som dagen skred frem intensiverede presset på regionens område. Omkring kl. 17:30 satte fjenden et storstilet angreb ind mod Brikby. Distrikt Vestegnen der lå Brikby blev hårdt ramt og deres forsvarslinjer penetreret flere steder. På bedste vis reagerede HDKBH hurtigt. SITC fik forstærket linjen mod Brikby med kampvante enheder fra 1. og 2KMP, der under CH/DST ledelse fik sat et modangreb ind, der stabiliserede situationen. Da alle soldater skulle indsættes blev TO og SGO FRIVST feltmæssigt enkaderet i en sammensat gruppe og sendt ind i kampen ligeledes. FO/OPO skulle i mellemtiden have opklaret situationen i distriktets østlige ansvarsområde imens – og da han var ude måtte han ligeledes indgå i kamphandlinger, da grupperne han var med kom i føling med fjendens sidste opklaringsenhed.

Kort derefter blev der meldt ENDEX på det store net og krigen var ovre. HDKBH havde klaret sig igennem på formidabel vis; vores AOR var blevet forsvaret på bedste vis og alle havde løbet, svedt og kæmpet for at holde området.

Kun ved et godt samarbejde mellem FRIVST, STKMP og STDEL var det muligt at sikre arbejdsro omkring SITC og sikre at de indre kommunikationslinjer forblev udbrudte. Det er første gang FRIVST har skullet etablere et feltmæssigt SITC, hvor man må få det bedste ud af begrænsede muligheder. Denne øvelse har vist hvor vigtigt det er, at kunne operere i felten under forhold der er langt fra de optimale forhold man har i garnisonsområdet. For næsten alle i FRIVST var det første øvelse i deres funktioner, hvilket også var med til at give mange læringspunkter, som vil blive grundigt bearbejdet på kommende stabsmøder. Endelig, så kan det kun understeges hvor vigtigt det er med støtte fra STDEL, så krigen kan føres – og vindes!

Fakta

Den frivillige stab og stabskompagniets stabsdeling bemander Distriktets kommandostation (KSN) som blandt andet består af Situationscentret (SITC og Planlægningscentret (PLANC).

 Seneste nyheder

Hvis du vil vide mere

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224