Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Tjenesten som stabshjælper foregår helt tæt på, hvor beslutningerne træffes i hjemmeværndistriktets situationscenter, men vi har altid støvler på og er flittige gæster på skydebanen!

Vi søger stabshjælpere til spændende funktioner i Hærdistriktets stabsdeling

Vil du yde en indsats ved hjemmeværnets indsættelser i landets hovedstad?
Signalgast, Signalmand/kører på distriktets føringskøretøj og Motorcykelordonnans er bare nogle af de spændende funktioner som venter på dig.
Læs mere her og del gerne!

07-08-2016
af KN Lars Christiansen
 
​Hærhjemmeværnsdistrikt København har mange opgaver ved hjemmeværnets mange indsættelser i landets hovedstad. Særligt i kommandostationens situationscenter står vi med udfordringer, der kræver flere engagerede og dygtige stabshjælpere til at støtte føringen når det går hurtigt.
 
Stabskompagni København fortsætter genrejsningen af distriktets stabsdeling således at distriktets føring kan understøttes på alle tre vagthold i kommandostationens situationscentret. Stabsdelingen består af i alt 24 frivillige medlemmer af hjemmeværnet, herunder en løjtnant, 9 stabsbefalingsmænd (sergenter og oversergenter) samt 14 menige.

I situationscenter, som er hjertet af kommandostationen, arbejder distriktets faste officerer, stabsofficerer fra den frivillige stab samt frivillige stabsbefalingsmænd og stabshjælpere fra stabsdelingen tæt sammen i et spændende og hektisk miljø, hvor der er rig mulighed for faglige udfordringer. Ved større indsættelser skal situationscentret kunne være operativt 24/7 og består derfor af flere vagthold, hvor også stabsdelingen bestrider vitale funktioner.
 

Vi søger

To stabshjælpere til Situationscenteret (STHJ)

På hver af situationscentrets tre vagthold indgår der tre stabshjælpere med forskellige opgaver i centret. Det er dels opgaver som signalgast i kommunikationscellen, som kontrolpost/DESK og som tovholder til administrative opgaver. Alle tre funktioner deltager i øvrigt i alle centerets forskellige opgaver side om side med stabsofficererne, med reference til vagtholdslederen eller stabschefen.
 
Din personlighed er altafgørende og et højt smittende humør samt gode samarbejdsegenskaber er helt uundværlige egenskaber i stabslokalet. Du har det godt med at være rolig og robust i orkanens øje og kombineret med egenskaber som grundighed, overblik og vedholdenhed, vil det være afgørende forudsætninger for din succes i funktionen.
 
Anvendelse af moderne IT er og bliver, i stadig stigende grad, et vilkår for stabsarbejdet, hvorfor du med lethed bevæger dig rundt i det digitale univers, ligesom anvendelse af skriftlig kommunikation, håndtering af mails og regneark forekommer dig let. Du medbringer sandsynligvis kompetencer fra dit civile arbejde eller uddannelse, som understøtter funktionen.
 

En signalmand/kører til distriktets føringskøretøj (SIGMD/KØ)

Situationscenteret skal kunne udsende distriktets føringskøretøj i forskellige sammenhæng. Det kan være som fremskudt kommandostation, som føringskøretøj for en taktisk leder, som chef-køretøj eller måske som retrans-station. Som signalmand/kører dertil, er der udpeget tre signalmand/kører – en på hvert vagthold. Du har allerede førerbevis (B) og vil være ansvarlig for fremføring og drift af køretøjet og dens signalmæssige funktion.
 
Ud over at du brænder for signaltjeneste og kender alt hjemmeværnets signalmateriel til fuldkommenhed, skal du også være ansvarsfuld, pligtopfyldende og dygtig til at arbejde på egen hånd i mange forskellige situationer. Da køretøjet er udrustet med forskelligt IT-udstyr og anvendelse af moderne IT i forbindelse med indsættelserne er et must, skal du også kende lidt til anvendelse af mobilt bredbånd, wifi osv.
Derudover skal du deltage i en del af beredskabsstyrkens uddannelse, således at du kan bevæge dig sikkert rundt ved indsættelser ”uden for hegnet”.
 

En motorcykelordonnans (MCORD)

Situationscentret skal ALTID kunne holde forbindelse til foresatte og sideordnet myndigheder samt underlagte enheder – også selv om de moderne signalmidler svigter. Derfor genoplives den gode gamle funktion som motorcykelordonnans, som på trods af alle forhindringer kan frembringe eller hente et signal eller en vital besked. Dertil er der udpeget tre MC-kører til at anvende forsvarets udleverede MC – en på hvert vagthold. Det er en absolut forudsætning at du allerede civil har erhvervet førerbevis til motorcykel.
 
Ud over at du brænder for tjenesten som ordonnans, skal du være god til kortlærer og have en rigtig god fornemmelse for den sammenhæng du indgår i. Du har i din tidligere flerårige tjeneste i hjemmeværnet allerede vist stor ansvarlighed, pligtopfyldelse, fornuft og er i øvrigt god til at arbejde på egen hånd i mange forskellige situationer. Du skal i funktionen deltage i en del af beredskabsstyrkens uddannelse, således at du kan bevæge dig sikkert rundt ved indsættelser ”uden for hegnet”.
 

Du tilbydes

I det daglige fylder egen uddannelse, øvelser og det almindelig hjemmeværnsliv, som i enhver anden hjemmeværnsenhed. Men når stabsdelingen er indsat på kommandostationen, er stabshjælperne fast placeret i Situationscentret forskellige funktioner, få meter fra Vagthavende Officer. Vagthavende officer fører på vegne af Distriktschefen de indsatte enheder og skal hele tiden at have et fuldstændigt overblik over alle operative forhold ved distriktet og underlagte enheder.
 
Du bliver en del af en kommandostation i et Hærhjemmeværnsdistrikt med en meget høj parathed og som altid er klar til at levere til de mange nye udfordringer og store opgaver som tilstedeværelsen i landets hovedstad København medfører. Dertil bliver du én af en flok glade, engagerede og dygtige hjemmeværnsfolk med en utrolig bred erfaring fra både det civile liv og fra mange forskellige funktionsveje i hjemmeværnet.
 
Udviklingen i hjemmeværnets opgaver betyder at uddannelse i nye og mere dynamiske stabsprocedurer samt tørtræning fylder meget lige nu og du tilbydes at blive en central person i denne udvikling. Den frivillige stab og stabsdelingen tæller både helt nye, såvel som erfarne stabsrotter, så der er helt sikkert også plads til dig, der bare har mod på noget nyt, ligesom der vil være rig mulighed for at uddanne sig videre som stabsbefalingsmand.
 

Det forventes

I et stillingsopslag som dette, kan man ønske sig meget, men det vigtigste i dette opslag er, at du har lyst, tid og ressourcer til at indgå i på en kommandostation med en meget stor parathed, der gør, at vi altid kan samle et fuldt funktionsdueligt situationscenter på under en time.
 
Du er formodentlig allerede medlem af hjemmeværnet og har afsluttet grunduddannelsen. Du har måske erfaring med opgaverne på en kommandostation eller alternativt har du måske en fortid i forsvaret eller forsvarets reserve og medbringer måske nogle ”boglige” kompetencer fra civil uddannelse/beskæftigelse.
 
Du er som medlem af hjemmeværnet naturligvis villig til at tage funktionsrelateret uddannelse indenfor en rimelig tidshorisont, samt i øvrigt deltage i de opgaver der løbende stilles til stabsdelingen og til dig som stabshjælper specifikt.
 
Har dette fanget din opmærksomhed og vil du høre mere, skal du være velkommen til at kontakte os for en nærmere snak. 
 
Tim Dalvang Andersen
Løjtnant / Stabsdelingsfører
Tlf.: +45 6083 3354

Fakta

Hærhjemmeværnsdistrikt København og Stabskompagniet har domicil på Svanemøllens Kaserne, Østerbro København

 Seneste nyheder

Hvis du vil vide mere

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224