Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Tjenesten som Signalbefalingsmand varetages i kommunikationscelle, centralt placeret i distriktets situationscenter, hvorfra føringen af Hærhjemmeværnsdistriktets dispositionsenheder udgår fra.

Vi søger to Signalbefalings-mænd/-kvinder til Kommunikationscellen i Distriktets Situationscenter

Vil du yde en indsats på de indre linjer med operativ føring ved hjemmeværnets indsættelser, og vil du være med, hvor beslutningerne tages?
Læs mere her!

09-07-2016

af Lars Christiansen, KN/CH FRIVST

​Hærhjemmeværnsdistrikt København står foran en lang række nye og omfattende opgaver ved hjemmeværnets indsættelser i landets hovedstad. Særligt på distriktets kommandostationen står vi med udfordringer, der kræver flere engagerede og dygtige stabsbefalingsmænd, herunder to knivskarpe og lynhurtige Signalbefalingsmænd til at indgå i bemandingen af situationscentret.

I distriktets situationscenter, som er hjertet af kommandostationen, arbejder distriktets faste officerer, stabsofficerer fra den frivillige stab samt frivillige befalingsmænd og menige fra stabsdelingen tæt sammen i et spændende og hektisk miljø, hvor der er rig mulighed for faglige udfordringer på mange forskellige niveauer. Situationscentret skal kunne være operativt 24/7 ved større indsættelser og består derfor af flere vagthold, der bestrider nøglefunktionerne, hvoraf den ene er funktionen som signalbefalingsmand.
 

Vi søger

Stabskompagniet søger to Signalbefalings-mænd/-kvinder til stabsdelingen, som er under opbygning. Stabsdelingen består af i alt 24 frivillige medlemmer af hjemmeværnet.
En løjtnant, 9 stabsbefalingsmænd (sergenter og oversergenter) samt 14 menige.
I det daglige fylder egen uddannelse, øvelser og det almindelig hjemmeværnsliv, som i enhver anden hjemmeværnsenhed. Men når stabsdelingen er indsat på kommandostationen, er Signalbefalingsmanden fast placeret i Situationscentret (SITC) få meter fra Vagthavende Officer (VO). Vagthavende officer fører på vegne af Distriktschefen de indsatte enheder og skal hele tiden at have et fuldstændigt overblik over alle operative forhold ved distriktet og underlagte enheder.
 
Situationscentrets kommunikationscelle har brug for en IT-stærk Signalbefalingsmand, der kan lede cellen sikre afvikling af signaltrafikken på flere VHF-net, SINE-systemet, samt over telefon og mail. Som vagthavende Signalbefalingsmand har du den meget centrale tovholder-rolle i distriktets situationscenter og vil normalt have meget travlt, hvorfor du skal have det godt med at være den meget rolige og solide stenstøtte i de oprørte vande.
Funktionsgraden er sergent, og Signalbefalingsmanden referer i det daglige til stabsdelingsføreren, men vil, når stabsdelingen er indsat på kommandostationen, referer til Vagthavende officer og stabschefen.
 

Du tilbydes

Du bliver en del af en kommandostation i et Hærhjemmeværnsdistrikt med en meget høj parathed og som altid er klar til at levere til de mange nye udfordringer og store opgaver som tilstedeværelsen i landets hovedstad København medfører. Senest er vi begyndt at øve os i at indsætte distriktets beredskabsstyrke i rammen af ”særlig hjælp”, og derfor skal vi fremover være endnu skrappere i situationscentret.
 
Udviklingen i hjemmeværnets opgaver betyder at uddannelse i nye og mere dynamiske stabsprocedurer og tørtræning fylder meget lige nu. Du tilbydes at blive en central person i denne udvikling, hvor du vil få stor indflydelse. Den frivillige stab og stabsdelingen tæller både nye, såvel som erfarne stabsrotter, så der er helt sikkert også plads til dig.
 
Samtidig er du medansvarlig for at stabsdelingen leverer kompetente og rutinerede stabshjælpere til støtte for arbejdet i distriktets kommandostation, hvorfor der forestår en udfordrende og fortløbende daglig opgave med rekruttering til, fastholdelse og uddannelse af stabsdelingen således at der altid kan leveres en høj kvalitet. Og endelig bliver du én af en flok glade, engagerede og dygtige hjemmeværnsfolk med en utrolig bred erfaring fra både det civile liv og fra mange forskellige funktionsveje i hjemmeværnet.
 

Det forventes

I et stillingsopslag som dette, kan man ønske sig meget, men det vigtigste i dette opslag er, at du har lyst, tid og ressourcer til at indgå i på en kommandostation med en meget stor parathed, der gør, at vi altid kan samle et fuldt funktionsdueligt situationscenter på under en time. For at kunne indgå i den faste bemanding i situationscentret, skal du kunne opnå og fastholde sikkerhedsgodkendelse til fortroligt.
 
Du er formodentlig allerede befalingsmand i hjemmeværnet og har måske erfaring med operativ stabstjeneste på en kommandostation. Alternativ har du måske en fortid i forsvaret eller forsvarets reserve og medbringer måske nogle ”akademiske” kompetencer fra civil uddannelse/beskæftigelse.
 
Din personlighed er altafgørende og et højt smittende humør er en vigtige egenskab. Du har det godt med at være rolig og robust i orkanens øje, ligesom gode kommunikations- og samarbejdsegenskaber er helt uundværlige egenskaber. Dit engagement og vilje til at skabe resultater, kombineret med egenskaber som grundighed, overblik og vedholdenhed, er afgørende forudsætninger for din succes i funktionen.
 
Du er som medlem af hjemmeværnet naturligvis villig til at tage både funktionsrelateret og gradsrelateret uddannelse indenfor en rimelig tidshorisont, samt i øvrigt deltage i de opgaver der løbende stilles til stabsdelingen og til dig som Signalbefalingsmand specifikt. Anvendelse af moderne IT er og bliver, i stadig stigende grad, et vilkår for stabsarbejdet, hvorfor du med lethed bevæger dig rundt i det digitale univers.
 
Har dette fanget din opmærksomhed og vil du høre mere, skal du være velkommen til at kontakte os for en nærmere snak.
 
Tino B. Hansen                                                                      Lars Christiansen
fg. chef for Stabskompagniet                                               Chef for den frivillige stab
Tlf.: 3141 5036                                                                     Tlf.: 4074 4103

Fakta

Hærhjemmeværnsdistrikt København og Stabskompagniet har domicil på Svanemøllens Kaserne, Østerbro København

Hvis du vil vide mere

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224