Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Tjenesten som stabsbefalingsmand foregår helt tæt på hvor beslutningerne træffes på hjemmeværndistriktets kommandostation, men du har stadig støvler på!

Vi søger to dygtige og motiverede A-befalings-mænd/-kvinder til Distriktets Situationscenter!

Vil du yde en indsats på de indre linjer ved hjemmeværnets indsættelser og vil du være med, hvor beslutningerne tages?
Så er det muligvis dig, vi leder efter.
Læs mere her!

04-03-2016

 af Lars Christiansen​, KN/CH FRIVST

Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns kommandostation (KSN) er i rivende udvikling og står foran en lang række nye og omfattende stabsopgaver ved hjemmeværnets indsættelser.
På kommandostationen arbejder distriktets faste officerer, stabsofficerer fra den frivillige stab samt frivillige befalingsmænd og menige fra stabsdelingen tæt sammen i et spændende miljø, hvor der er rig mulighed for faglige udfordringer på mange forskellige niveauer!

Særligt kommandostationens situationscenter (SITC) står med udfordringer, der kræver flere engagerede og dygtige stabsbefalingsmænd, herunder to A-befalingsmænd til at indgå på Situationscenterets to vagthold bestående af frivillige fra den frivillige stab og stabskompagniets stabsdeling.
 

Hvad er en Stabsdeling?

Stabskompagniets stabsdeling består af i alt 24 frivillige hjemmeværnsmænd og –kvinder og er under opbygning. En løjtnant, 9 stabsbefalingsmænd (sergenter og oversergenter) samt 14 menige, der støtter distriktets udvidede stab i deres opgaver med planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af enhedsuddannelse på distrikts- og underafdelings-niveau samt ikke mindst, føring af underlagte enheder i fredstidsindsættelse, krise og krig.
 
En del af stabsdelingens medlemmer vil have opgaver i Situationscentret, hvor vagthavende officer på vegne af distriktets chef fører de indsatte enheder. Situationscentret skal kunne være operativt 24 timer i døgnet, på ubestemt tid og består derfor af flere vagthold, der i en vagtturnus bestrider nøglefunktionerne.
 
Andre vil støtte distriktets chef på den fremskudte kommandostation, helt fremme i operationsområde og endelig vil nogle skulle støtte staben i planlægningscentret, med analyse, overblik og udfærdigelse af befalinger, for de kommende større operationer.

Vi søger

Stabskompagniet søger to A-befalingsmænd/-kvinder til fast funktion i Distriktets Situationscenter.
I det daglige fylder egen uddannelse, øvelser og det almindelig hjemmeværnsliv, som i enhver anden hjemmeværnsenhed. Men når stabsdelingen er indsat på kommandostationen, er A-befalingsmanden fast placeret i Situationscentret ved siden af Transport- og Forsyningsofficeren og har til opgave, hele tiden at have et fuldstændigt overblik over personelsituationen ved distriktet og underlagte enheder.
Funktionsgraden er sergent og A-befalingsmanden referer i det daglige til stabsdelingsføreren, men vil, når stabsdelingen er indsat på kommandostationen, referer til Situationscentrets vagtholdsleder og stabschefen.
 

Du tilbydes

Som stabsbefalings-mand/-kvinde har du en meget central rolle på distriktets kommandostation og vil normalt have meget travl, hvorfor du skal have det godt med at være den rolige solide stenstøtte i orkanens øje. Samtidig er du medansvarlig for at stabsdelingen leverer kompetente og rutinerede stabshjælpere til støtte for stabens arbejde, hvorfor der forestår en udfordrende og fortløbende daglig opgave med rekruttering til, fastholdelse og uddannelse af stabsdelingen således at der altid kan leveres en høj kvalitet.
 
Du bliver også en del af en kommandostation i et Hærhjemmeværnsdistrikt med en meget høj parathed og som altid er klar til at levere til de mange udfordringer og store opgaver som tilstedeværelsen i landets hovedstad medfører. Og endelig bliver du én af en flok glade, engagerede og dygtige hjemmeværnsfolk med en utrolig bred erfaring fra både det civile liv og fra mange forskellige funktionsveje i hjemmeværnet.
 

Det forventes

I et stillingsopslag som dette kan man ønske sig meget, men det vigtigste i dette opslag er, at du har lyst, tid og ressourcer til at tage aktiv og engageret del i de opgaver der løbende stilles til kommandostationens frivillige dagligt og ved indsættelse.
Du er måske allerede befalingsmand i hjemmeværnet og har måske erfaring med arbejdet på en kommandostation. Alternativ har du måske en fortid i forsvaret og/eller medbringer ”administrative” kompetencer fra civil uddannelse/beskæftigelse.
 
Din personlighed er altafgørende og et højt smittende humør er en vigtige egenskab. Dit engagement og vilje til at skabe resultater, kombineret med egenskaber som grundighed, overblik og vedholdenhed, er afgørende forudsætninger for din succes. Ligeledes er gode kommunikations- og samarbejdsegenskaber, og ikke mindst, det at have gode IT færdigheder uundværlige egenskaber.
 
Har dette fanget din opmærksomhed og vil du hører mere, skal du være velkommen til at kontakte os for en nærmere snak. 
 
Tino B. Hansen                                                                             Lars Christiansen
Fg. chef for Stabskompagniet                                                     Chef for den frivillige stab
Tlf.: 3141 5036                                                                            Tlf.: 4074 4103

Fakta

Hærhjemmeværnsdistrikt København og Stabskompagniet har domicil på Svanemøllens Kaserne, København Ø

 Seneste nyheder

Hvis du vil vide mere

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224