Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Kære alle i Flyverhjemmeværnet

Den 4. maj 2021

04-05-2021

​Efter mere end et år med corona er vi endelig – takket være den enkeltes indsats og vacciner langsomt på vej tilbage til en mere normal hverdag.  
Lige nu skal det handle om min tale i anledningen af 4. maj.
4. maj er i Danmark en særlig og helt naturlig anledning til at mindes og reflektere over 2. Verdenskrigs forløb med den tyske besættelse – de fem mørke år. Vi glædes over befrielsen, der kom den 4. maj om aftenen via radioen. Det endte lykkeligt – vi blev igen et frit land.
Men dermed er krigen for mig også en fortælling om vores egen manglende parathed til at kæmpe for Danmarks selvstændighed.
Det var næsten som om vi den 9. april selv var i tvivl om, hvorvidt der var noget at kæmpe for? Vi forblev i afmagten – besat af overmagten. Det tog lang tid inden mange landes forenede gode kræfter fik kæmpet sig frem til fred i verden igen.

Den frihed vi har i dag, er ikke en givet ting. Hvad betyder den for dig?
-    Vi tager bl.a. tanke-, ytrings-, tros- og handlefrihed for givet!
Friheden skal der kæmpes for – den skal forsvares om nødvendigt med våben. Derfor har vi i dag et forsvar, bestående af fastansatte, frivillige i hjemmeværnet og personel af reserven. Vores sikkerhedsgaranti hviler på medlemskabet af NATO, hvorfor vi som medlem naturligt skal være klar til at kæmpe med og for andre.
Vi skal sammen, med handling, demonstrere evnen og viljen til at kæmpe for vores samfund og de demokratiske værdier det bygger på. Vi gør det ved at lave planer for forsvaret af Danmark og øve dem. Vi skal forsvarsmæssigt fremstå beredte og troværdige.
Vi skal ikke overlade forsvaret af vores værdier til andre. Vi skal stille op!
I de fleste byer ud over hele landet gemmer sig historier fra krigen om en voksende modstandsvilje. Enkeltpersoner på tværs af social status, uddannelse og politisk overbevisning samledes i grupper og startede modstandsbevægelsen i et tæt tillidsfuldt samarbejde med livet som indsats. De stod op og kæmpede for et frit Danmark – det aftvinger stadig den dybeste respekt.
Det er i forlængelse heraf, at Hjemmeværnet blev skabt – skabt ud af modstandsbevægelsen.
I dag forsvares vores frihed primært længere fra vores egne grænser – selvom terrortruslens grimme ansigt er rykket tættere på, samtidigt med, at Ruslands hensigter er uforudsigelige.
Vi skal fastholde læren af historien – det er vi forpligtet til – det må aldrig ske igen. Historien holdes i live ved at mindes – det er det vi gør i dag.
Vi tænker på befrielsen under mottoet: ”Aldrig mere 9. april!”.
I dag siger vi også: #Noget er værd at kæmpe for!

Med lyset i vinduet deler vi glæden og håbet om bedre tider med hinanden.
Lyset i vinduet skaber bånd og samhørighed – lige der midt i mellem hjemmet og verden, mellem det enkelte menneske og fællesskabet.
Lyset minder os om håb og troen på, at den enkeltes indsats er vigtig. Det enkelte lys er en flamme for den frihed som vi i Danmark elsker og i dag tager for givet – men som kræver, at vi alle bidrager med vores unikke lys til det fællesskab vi kalder vores.

Jeg vil gerne sige alle frivillige tak for jeres store indsats – den er virkelig værdsat!
Nu som dengang er det glade frie fællesskab savnet.
I Mads Nielsens sang: ”Frit Danmark” – hedder det i 3. vers:
”Vi mindes stille de tapre døde, hvis navne lever i Danmarks navn.”

Vi sender dem i dag en tanke.  De gav det dyrebareste vi har!
Lad os alle tænde lys i aften!
Jeg ønsker jer og jeres familier en rigtig god 4. maj.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring