Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Friviiligt personel på Night Hawk

Den skarpe side af Øvelse Night Hawk – Flyverhjemmeværnets bevogtningsindsats

Flyverhjemmeværnets frivillige ydede en solid indsats som bevogtningssoldater på Flyvestation Aalborg under årets Øvelse Night Hawk.

08-10-2021

​Af KN Jan G. Andersen, LDIOF Team N

Flyverhjemmeværnet støttede Air Transport Wing (ATW) med bevogtning på Flyvestation Aalborg i forbindelse med afviklingen af Øvelse Night Hawk i perioden 25. september til 08. oktober 2021.

Flyverhjemmeværnet indsatte fire frivillige kapaciteter i forbindelse med løsning af bevogtningsopgaven. Bevogtningsassistenter, bevogtningssoldater samt stabs- og logistikpersonel.

Bevogtningsassistenterne, der er uddannet, trænet og udrustet som Flyvevåbnets professionelle bevogtningspersonel, blev afgivet til ATW bevogtningstjeneste, for at øge denne del af Flyvevåbnets bevogtningsstyrke under øvelsen.

Flyverhjemmeværnets bevogtningssoldater bemandede et antal adgangskontrolposter ind til flyvestationens flyoperative områder. Kontrolposternes opgave var at sikre, at kun personel med gyldig adgangshjemmel fik adgang til de operative områder, samt at der ikke blev ført fremmedlegemer, som kunne skade flyene, ind på operationsoverfladerne. Altså en opgave der omfattede både et security og et safety aspekt.

Stabs- og logistikpersonellet sørgede bl.a. for planlægning, justering af vagtroster samt uderbringelse, forsyning og transport.

Et par tal:
 
Øvelsen omfattede et par tusinde mand og omkring 30 fly, så der var tale om en omfattende bevogtningsopgave.

Flyverhjemmeværnet havde mere end 70 frivillige indsat til at løse bevogtningsopgaven, der strakte sig over 12 dage fra 27. september til 08. oktober; 25. og 26. september blev brugt på klargøring.

Der var indsat mellem 8 og 10 frivillige til adgangskontrol, kommandostation og logistik i døgndrift i hele perioden. Bevogtningsassistenterne fulgte de fastansattes normale vagtrutiner med dag- og natteskift.

De frivillige flyvere leverede mere end 5.000 mandetimer i forbindelse løsning af bevogtningsopgaven.

Kvaliteten af de frivillige flyveres opgaveløsning er blevet mere end godkendt af opgavestillerne fra Flyvevåbnet og chefer i Hjemmeværnet, der aflagde besøg ved adgangskontrolposterne. De frivillige flyvere roses for deres engagement, udholdenhed samt værdige og imødekommende optræden som vagtpersonel.

De frivillige selv udtrykker glæde og tilfredsstillelse ved at kunne bidrage til sikkerheden under en så stor øvelse med så mange soldater og så meget kostbart materiel samlet på et sted.
 
Flere har da også givet udtryk for, at de gerne stiller op igen næste gang, der afvikles Night Hawk.

Et lille kuriosum: Yngste deltagende frivillige er 23 år, ældste er 81 år. Hjemmeværnsefaringen fordelte sig fra få år til omkring 60 år.

Flyverhjemmeværnet leverede mere end bevogtning til Øvelse Night Hawk: Eskadrille 270 deltog i øvelsen med fly og besætninger på lige fod med de øvrige deltagende nationers fly, og Eskadrille 275 deltog med figuranter på linje med enheder fra Hjemmeværnets øvrige værnsgrene.

Med andre ord var Flyverhjemmeværnet til Night Hawk, om ikke alle, så ”mange mand (M/K) af hus”.
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring