Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Besætning briefes før mission. Defenderfly i baggrunden.

HVE270 imponerer

HVE270 imponerer udenlandske specialoperationsstyrker under Night Hawk 2021

06-10-2021

Af Michael Nielsen (DOC), Chefpilot HVE270

​Mens det ene af HVE270's to Defenderfly er indsat for EU's ydre grænseagentur FRONTEX i det centrale Middelhav, er det andet i disse dage dagligt indsat i den internationale øvelse Night Hawk 2021 på Flyvestation Aalborg. HVE270 er øvelsestager under Night Hawk, hvor der deltager 2.500 soldater fra 13 nationer. 

Det er i år den største øvelse nogensinde i Nordeuropa for specialoperationsstyrker, Special Operation Forces (SOF). Flyverhjemmeværnet besidder 2 kernekompetencer: 1. Bevogtning  og 2. Observation og indhentning af efterretninger (ISR) fra luften med HVE270's Defenderfly. 

HVE270 har i skrivende stund været indsat under øvelsen i tre på hinanden følgende dage. 

Søndag den 3. oktober skulle den fjerde ISR-opgave flyves. Som på de foregående missioner er der en SOF-soldat ombord, der på baggrund af Defenderflyets observationer med flyets sensorplatform dirigerer og koordinerer andre fly og helikoptere, der er indsat i det til formålet reserverede luftrum, en såkaldt ROZ: Restricted Operating Zone. Funktionen som SOF-soldaten udøver benævnes JTAC, Joint Terminal Attack Controller. Netop denne disciplin er beskrevet i seneste nummer af HJV-magasinet, hvor HVE270 deltog i en større NATO øvelse i Slovenien maj 2021 med JTAC's.

Udover den flyvende besætning har HVE270 indsat Ground Support Technicians (GST) på jorden, hvor de modtager de videooptagelser HVE270's system operatør under flyvningen optager. GST-personellet videresender herefter optagelserne krypteret og live i HD-kvalitet til forskellige af øvelsens hovedkvarterer. HVE270 har på de første fire indsættelser haft  to SOF-JTAC fra Holland, én fra Østrig og én fra Danmark med ombord. 

Det er en ubetinget fornøjelse som frivillig, at de alle uopfordret har rost kapaciteten og piloter, system operatører og GST for deres kompetencer og professionelle niveau. 

Efter flyvningen lørdag 2. oktober bad jeg den hollandske SOF-JTAC uddybe hans anerkendelse af HVE270: "I er ekstremt professionelle i den måde hvorpå I støtter jordstyrkerne, og det er imponerende, den måde hvormed I ombord kommunikerer og støtter hinanden. Jeg har vist min teamleder nogle af jeres optagelser, da jeg gerne vil have noget tilsvarende i Holland. Det er mit indtryk, at jeres kapacitet også i en skarp operativ situation vil være meget effektiv.

Chefen for FHV's Luftoperationer, MJ Peder Scharling Pedersen, har i perioder deltaget som Forbindelsesofficer under Night Hawk. Han har haft svært ved at skjule tilfredsheden over, at øvelsesledelsen har bedt om optagelser fra flere af de fløjne missioner til deres briefinger og fremvisning for VIP's.  

Link: https://forsvaret.dk/da/nyheder/2021/storste-nordeuropaiske-specialoperationsovelse-til-dato/Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring