Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Hvervearrangement i Tirstrup

Erfaring: de unge er med på Flyverhjemmeværnet (FHV)

Når vi er målrettede, giver det resultater, siger rekrutteringsspecialist Mona Hammer, efter erfaring med succesfyldt hvervning.

09-11-2021

​​​

Af LD IOF Team Ø Poul Monggaard
Foto: Amanda Müller

  • Vi satte os for at fange interessen hos de unge mennesker, og det viste sig, at det kan vi.

Det konstaterer rekrutteringsspecialist (Rekspec) Mona Hammer, Flyverhjemmeværnseskadrille (HVE)274 – Østjylland, nu, hvor erfaringerne fra eskadrillens arrangement lørdag 18. september, har bundfældet sig. Til arrangementet havde HVE 274 inviteret studerende fra Aarhus til at opleve, hvad Flyverhjemmeværnet er. Scenen var sat på Flyvestation Tirstrup.

  • Vi blev enige om, at skulle vi have fat i de unge, skulle vi ud og finde dem på skolerne, hvor de er, siger Mona Hammer.

  • Vi tog kontakt til samtlige uddannelsessteder i Aarhus for at høre, om vi via deres intranet kunne udsende en invitation til deres elever for det arrangement, vi planlagde. Det ville skolerne ikke være med til, fordi vi uddanner vore folk, og så mente skolerne, at vores aktivitet ville være konkurrence-forvridende. De ville ikke forstå, at vores indsats er en fritidsaktivitet. Derfor måtte vi gå andre veje, og vi var så på studiemessen i Aarhus, som Aarhus Universitet kører.

  • Der var vi tre hverdage, og der var rigtig mange henne ved os, som meget gerne ville komme til vort arrangement. Vi begik desværre den fejl, at vi ikke fik deres navne og telefonnumre, så vi kunne ikke tage fat i dem igen. Det har vi lært af til næste gang.

 

HVE 274 havde arrangeret bustransport fra Aarhus til Tirstrup. Der var ikke så mange, er benyttede sig af den mulighed, men ud af de indhøstede erfaringer satses der på, at den service også være til rådighed næste gang.

  • Der var i snit 200 deltagere, og der blev skrevet 5 ansøgninger derude, desuden var der 1, som blev videregivet til HVE 277, Karup, da vedkommende var hjemmehørende der. Siden er der så på baggrund af arrangementet kommet to ansøgere mere - altså i alt 8, fortæller Mona Hammer. 

  • Set fra vores synsvinkel var det en succes. Vi havde forud opstillet nogle kriterier: Hvis der var 5, som skrev aftaler, var det en succes, var det 10, var det en kæmpe succes, og når vi  nåede det antal på 7 plus den ottende, vi videresendte til HVE277, kan vi godt tillade os at sige, at det var en kæmpe succes.

  • Flyvevåbnet var inviteret med til Tirstrup, og de er klar til at støtte op om nye arrangementer, vi afholder på den måde.  FHV’s flyvende enhed, HVE 270, var også med og vil gerne deltage igen.

  • I fremtiden siger vi farvel til markeder, messer og lignende, fordi erfaringen siger os, at det handler om at være mere målrettede, og med opdatering på baggrund af arrangementet i Tirstrup, vil vi også gentage det næste år. Så vil vi gå ud og stå ved alle uddannelsesstederne i Aarhus for at invitere de unge. Og selv om vi godt ved, at mange unge tager et andet sted hen, når de er færdige med deres uddannelse, så er det bare en flyttepose, der skal til, for de er jo inde i systemet, siger Mona Hammer.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring