Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Søndag blev brugt på omskoling af skydeteamet i GESIMS, aka Garnison skyde simulator.

Dygtige befalingsmænd skaber dygtige soldater

Når Hjemmeværnseskadrille 274 årligt afholder befalingsmandsseminar, er det med formålet om at dygtiggøre sine befalingsmænd, som vigtigst af alt skal kunne motivere og inspirere soldaterne i Hjemmeværnet.

24-01-2024

Tekst af Vanessa Alexandra Kjær.

Billeder af Thea Sabine Zachi.

Én af de helt store fokuspunkter, da der blev afholdt befalingsmandseminar sidste weekend, var MBTI-test, eller Myers-Briggs personlighedstest. Det er en test, som hjælper den enkelte med at finde ud af, hvordan de lærer bedst, hvad deres indre motivation er, og hvad deres personlighedstype er. Den hjælper befalingsmændene med at forstå sig selv og hinanden, og tilpasse deres ledelsesstil.

"Alle har fået en "aha"-oplevelse, fordi testen har beskrevet, på en god måde, hvordan de opfattes af andre, og hvordan de opfatter sig selv. Og det har gjort, at mine førere har fået en bedre forståelse af sig selv, men også hinanden," siger Thea Sabine Zahi, næstkommanderende i Hjemmeværnseskadrille 274, om Myer-Briggs personlighedstesten.

Testen har givet befalingsmændene redskaber til at forstå hvordan man undgår konflikter og får et mere gnidningsfrit samarbejde.

Der har, under seminaret, også været træning i taktisk ledelse, ledelsesværktøjer og kommunikationsformer, som befalingsmændene kan anvende i praksis i deres delinger. De skal kunne levere korrekte informationer til deres deling på en hensigtsmæssig facon, selvom de står i en situation, hvor det skal gå hurtigt.

"For vores befalingsmænd er det vigtigste ikke kun føring, for det handler også om ledelse. I år har der været fokus på taktisk førelse og kommunikation som ledelsesværktøjer," siger Thea Sabine Zachi.


Det er ikke usædvanligt, at de deltagende har forskellig baggrund. I seminaret deltog både gruppeførere, Security Force, befalingsmænd føl, rekrutteringsspecialister og forsynere.

For at kunne blive gode gruppeførere og ledere, er det vigtigt, at der bliver sat en fælles standard for, hvordan man gør tingene i eskadrillen. For eksempel, hvordan man opfører sig når man har uniform på, og hvordan man behandler hinanden i Hjemmeværnet.

Der skal være enighed om det, fra top til bund, for at eskadrillen kan blive ensformig og effektiv. Derfor har der også været fokus på holdning og korpsånd i weekenden. Befalingsmændene har været med til at sætte deres præg på, hvad standarden for opførsel og krav til den enkelte skal være, og resultatet var tilfredsstillende:

"Vi får en fornemmelse af hinanden. Hvem vi er, hvordan vi arbejder, hvordan vi ikke arbejder så godt, så vi kan undgå konflikter, og hjælpe hinanden med at blive bedre," siger Thea Sabine Zachi.

Som ringe i vandet

Spørger man Thea Sabine Zachi, hvorfor disse befalingsmandsuddannelser er vigtige, er svaret klart:

"Dygtige førere skaber dygtige folk, og dygtige folk giver lyst til at være i Hjemmeværnet."

En dygtig befalingsmand, eller fører, er en, som formår at motivere sine folk og hele tiden kigge på, hvordan man kan blive bedre i fremtiden, ifølge Thea Sabine Zachi.

At uddanne deres befalingsmænd og dygtiggøre deres folk, er en del af en 5-års plan for Hjemmeværnseskadrille 274.

Her starter man centralt ved at uddanne førere og befalingsmænd, som så skal brede det gode budskab ud til soldaterne i delingerne. Det skal sprede sig som ringe i vandet, fra et stærkt center.Det endelige mål for eskadrillen, og resten af Hjemmeværnet er, at enheden er så tilpas solidt funderet i sig selv, at den ikke er afhængig af bestemte personer for at kunne fungere.

Fordi der bliver hele tiden stillet nye krav til Hjemmeværnet, er de nødt til at opdatere og tilpasse sig løbende. Eskadrillen arbejder kontinuerligt med at forbedre sig, og det er en lang proces. Det vigtigste for at kunne komme i mål, er at have et stærkt center.

"Det er det stærke center, der giver motivation og lyst til alle vores menige, og som gør, at det er fedt at være i vores eskadrille," siger Thea Sabine Zachi.

Eskadrillen forsøger sig med at være eksemplariske, når det kommer til uddannelse, og hvordan man kører tingene.

"Vi vil gerne være guldstandarden på hvordan man kan gøre tingene, og være kendt for kvalitet i vores uddannelse," siger Thea Sabine Zachi.

Hjemmeværnseskadrille 274 har planer om at støtte de mindre underafdelinger med at opnå samme niveau i kvaliteten af uddannelser og udførelse, når de selv har fået indført rutinerne i en tilstrækkelig grad.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring